Bokslutskommuniké 2013: Starkt kassaflöde trots svagt fjärde kvartal

Under helåret 2013 ökade vårt resultat med 18 procent och vi uppnådde en rörelsemarginal om 5,8 (5,0) procent. Däremot uppfyllde inte det fjärde kvartalet våra förväntningar, vilket påverkade resulta-tet negativt för helåret. Framförallt var det inom området verksamhetskonsulting som marknaden var mer avvaktande än förväntat. Detta i kombination med färre arbetsdagar i december bidrog till ett svagt fjärde kvartal. Redan nu ser det dock bättre ut på marknaden och efterfrågan inom dessa områ-den har förstärkts. Trots det svaga resultatet i fjärde kvartalet levererade Avega Group ett starkt kassa-flöde för helåret 12,8 (–26,8) MSEK. 

Oktober–december 2013

 • Omsättning 105,0 (114,5) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) 1,1 (8,1) MSEK
 • Rörelsemarginal 1,0 (7,1) procent
 • Periodens resultat 0,0 (4,5) MSEK
 • Periodens resultat per aktie 
 • (före och efter utspädning) –0,11 (0,30) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,3 (22,0) MSEK


Januari–december 2013

 • Omsättning 403,3 (403,0) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) 23,6 (20,0) MSEK
 • Rörelsemarginal 5,8 (5,0) procent
 • Periodens resultat 17,6 (13,4) MSEK
 • Periodens resultat per aktie  (före och efter utspädning) 1,15 (0,86) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 30,6 (3,5) MSEK
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,50 kronor/aktie

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00

 Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se