Bokslutskommuniké 2016: Stark avslutning på året

Det är glädjande att konstatera att vi fick en stark avslutning på 2016. Under fjärde kvartalet 2016 ökade omsättningen med 5,9 procent jämfört med samma period 2015 och uppgick till 118,4 MSEK. Även resultatet förbättrades där rörelsemarginalen under kvartalet uppgick till 8,0 procent i jämförelse med 5,7 procent för fjärde kvartalet 2015. För helåret 2016 nådde vi en omsättning om 427,6 MSEK jämfört med 422,9 MSEK under 2015.

Oktober–december 2016

• Omsättning 118,4 (111,8) MSEK

•  Rörelseresultat/EBIT 9,4 (6,4) MSEK

•  Rörelsemarginal 8,0 (5,7) procent

•  Periodens resultat 8,4 (4,3) MSEK

•  Periodens resultat per aktie 0,63 (0,26) SEK

•  Kassaflöde från den löpande verksamheten 25,2 (19,3) MSEK

Januari–december 2016

• Omsättning 427,6 (422,9) MSEK

•  Rörelseresultat/EBIT 38,0 (32,8) MSEK

•  Rörelsemarginal 8,9 (7,8) procent

•  Årets resultat 29,6 (23,2) MSEK

•  Årets resultat per aktie 2,10 (1,62) SEK

•  Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,3 (22,7) MSEK

•  Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,30 kr/aktie

Per Adolfsson, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 08 407 65 00

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö och har cirka 350 medarbetare. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Media

Media

Dokument & länkar