Carl Thunström ny regionchef för Avega Group i Väst

Efter en etableringsfas är nu Avega Group redo att accelerera i Göteborg, med hela Västregionen som marknad. Företaget ser möjligheter att växa i de nischer där man redan har verksamhet inom regionen, såväl som att utöka med nya områden. Som ny regionansvarig kommer Carl Thunström driva Avega Groups utveckling i hela västregionen.

I dagsläget omfattar Avega Groups verksamhet i region Väst områdena IT Management och Portaler/SharePoint. Med det fokus man har på tjänster inom processeffektivisering, IT-ledning och portallösningar för att effektivisera arbetsflöden ser företaget en bra utgångsposition för vidare expansion inom ytterligare områden. Nyrekryteringen av Carl Thunström som ny regionansvarig visar att Avega Group är redo för att ta position i västregionen.

Carl Thunström kommer närmast från IT-konsultbolaget Altran (tidigare Consignit AB). Under sina 14 år på Altran har han varit starkt delaktig i att bygga upp företaget och göra det till en av de ledande konsultaktörerna i regionen. Han har verkat i flertalet ledande befattningar inom både ledning och försäljning, senast som divisionschef med ansvar för verksamheten i Göteborg och Oslo.

”Med en växande kundkrets i Väst ser vi stor potential i befintliga och nya satsningsområden framöver. Vi förstärker vår position som ledande leverantör av specialistkonsulter och bygger vidare på att tillhandahålla rätt kompetens för våra kunders behov. Jag är övertygad om att Carl Thunström är rätt person att utveckla vår verksamhet vidare i regionen” säger Jan Rosenholm, VD och koncernchef för Avega Group.

Stockholm den 28 november 2013, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00

 Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö och Göteborg. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar: