Delårsrapport jan–jun 2017: Framsteg inom alla områden

Under kvartalet nådde vi en tillväxt om knappa sju procent jämfört med samma period föregående år, vilket gav en omsättning på drygt 121 miljoner kronor. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet med nära två miljoner kronor, där rörelsemarginalen nådde 10 procent vilket är en förbättring med 0,9 procentenheter i jämförelse med andra kvartalet 2016. 

April – juni 2017

• Omsättning 121,2 (113,7) MSEK
• Rörelseresultat/EBIT 12,1 (10,3) MSEK
• Rörelsemarginal 10,0 (9,1) procent
• Periodens resultat 9,1 (7,7) MSEK
• Periodens resultat per aktie 0,72 (0,53) SEK
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,1 (18,9) MSEK

Januari – juni 2017

• Omsättning 244,4 (224,6) MSEK
• Rörelseresultat/EBIT 26,1 (21,1) MSEK
• Rörelsemarginal 10,7 (9,4) procent
• Periodens resultat 19,9 (15,8) MSEK
• Periodens resultat per aktie 1,58 (1,10) SEK
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,3 (23,8) MSEK

Per Adolfsson, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 08 407 65 00

Avega Group förbättrar företag, samhälle och människors liv genom digital transformation. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar