Delårsrapport jan–sept 2017 - Fortsatt tillväxt och resultatförbättring

Även det tredje kvartalet 2017 bjöd på ett mycket gott utfall, med en tillväxt om drygt 10 procent och en rörelsemarginal om 9,6 procent, vilket är en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år om 0,7 procentenheter. Det innebär en omsättning på strax över 93 miljoner kronor och ett rörelseresultat om 8,9 miljoner kronor att jämföra med 84,6 respektive 7,5 miljoner tredje kvartalet 2016.

Juli – september 2017

• Omsättning 93,4 (84,6) MSEK

•  Rörelseresultat/EBIT 8,9 (7,5) MSEK

•  Rörelsemarginal 9,6 (8,9) procent

•  Periodens resultat 6,5 (5,5) MSEK

•  Periodens resultat per aktie 0,50 (0,37) SEK

•  Kassaflöde från den löpande verksamheten –22,5 (–15,7) MSEK

Januari – september 2017

• Omsättning 337,8 (309,3) MSEK

•  Rörelseresultat/EBIT 35,0 (28,6) MSEK

•  Rörelsemarginal 10,4 (9,2) procent

•  Periodens resultat 26,4 (21,2) MSEK

•  Periodens resultat per aktie 2,07 (1,47) SEK

•  Kassaflöde från den löpande verksamheten –2,2 (8,1) MSEK

Per Adolfsson, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 08 407 65 00

Avega Group förbättrar företag, samhälle och människors liv genom digital transformation. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Media

Media

Dokument & länkar