Delårsrapport januari–september 2016: Fortsatt god lönsamhet för Avega Group

Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 2,5 procent och uppgick till 84,6 MSEK jämfört med 82,5 MSEK under motsvarande period förra året. Rörelsemarginalen stärktes till 8,9 procent jämfört med 8,5 procent för samma period förra året, vilket medförde att rörelseresultatet ökade till 7,5 MSEK jämfört med 7,0 MSEK under tredje kvartalet 2015.

Juli–september 2016

• Omsättning 84,6 (82,5) MSEK

• Rörelseresultat/EBIT 7,5 (7,0) MSEK

• Rörelsemarginal 8,9 (8,5) procent

• Periodens resultat 5,5 (5,2) MSEK

• Periodens resultat per aktie 0,37 (0,35) SEK

• Kassaflöde från den löpande verksamheten –15,7 (–14,4) MSEK

Januari–september 2016

• Omsättning 309,3 (311,1) MSEK

• Rörelseresultat/EBIT 28,6 (26,4) MSEK

• Rörelsemarginal 9,2 (8,5) procent

• Periodens resultat 21,2 (18,9) MSEK

• Periodens resultat per aktie 1,47 (1,36) SEK

• Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,1 (3,5) MSEK

För mer information, vänligen kontakta:

Per Adolfsson, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 08 407 65 00

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö och har cirka 350 medarbetare. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Media

Media

Dokument & länkar