ESV tecknar ramavtal med Avega Group

Ekonomistyrningsverket (ESV) tecknar ramavtal med Avega Group. Avtalet gäller 36 månader med option om förlängning. Avega Group kommer därmed även fortsättningsvis att tillhandahålla systemutvecklare med särskild kompetens och erfarenhet av ekonomisystem inom statlig förvaltning.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser av och prognoser för statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel och rapporterar sina granskningar till bland andra EU-kommissionen.

ESV tar löpande fram och analyserar stora mängder information om statens finanser. Varje år genomförs en ekonomiadministrativ värdering av svenska myndigheter där man bedömer hur väl de lever upp till de ekonomiadministrativa kraven. Genom ramavtal med olika leverantörer erbjuder ESV samtliga statliga myndigheter kostnadseffektiva administrativa stödsystem inom ekonomi- och personalområdet. Avega Group har tidigare medverkat i nyutveckling som nu används av Finansdepartementet för att göra prognoser av statens ekonomi.

– Vi är mycket stolta över att ha fått detta förnyade förtroende från ESV. Våra konsulter har gedigen erfarenhet av systemutveckling. Under våra år tillsammans med ESV har vi även levererat tjänster inom arkitektur, gränssnittsdesign, kravanalys och test. Vi har goda kunskaper om ESV:s verksamhet och vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete, säger Jan Rosenholm, VD och koncernchef för Avega Group.

Stockholm den 5 juli 2012, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00

 Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö och Göteborg. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se