Ett mycket framgångsrikt år för Avega

"Vi summerar året som mycket framgångsrikt för Avega. Vi fortsätter att växa organiskt med kvalitet och lönsamhet i fokus. Efterfrågan på våra tjänster är fortsatt mycket stark. Fjärde kvartalets rörelseresultat uppgick till 11 miljoner kronor med en rörelsemarginal om 20 procent."

Maj 2007 – april 2008
• Omsättning + 47,3% till 178,8 (121,4) MSEK
• Rörelseresultat + 63,0% till 27,1 (16,6) MSEK
• Rörelsemarginal 15,2 (13,7) %
• Nettoresultat + 65,2% till 19,3 (11,7) MSEK
• Vinst per aktie 1,85 (1,12) kronor/aktie
• Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1 krona/aktie

Verksamhetsåret 2007/2008 var mycket framgångsrikt för Avega. Omsättningen för perioden ökade med 47,3 procent och rörelsemarginalen uppgick till 15,2 procent. Rörelsemarginalen, exklusive introduktionskostnader på First North, uppgick till 17,0 procent. Nettoresultatet uppgick till 19,3 (11,7) miljoner kronor.
Avega har expanderat geografiskt med ett nytt kontor i Malmö med hela Öresundsregionen som marknad.
Avegas satsning på SAP och Business Intelligence har utvecklats gynnsamt och båda bolagen tar marknadsandelar. Det är stor efterfrågan på dessa konsulttjänster och fokus ligger därför på rekrytering.
Avega har med fortsatt gott resultat rekryterat specialistkonsulter som uppfyller våra höga krav när det gäller både erfarenhet och kompetens. Under perioden har 23 nya medarbetare kontrakterats och antal medarbetare i slutet av perioden uppgår till 177.
Avega har positionerat sig som ett ledande konsultföretag inom utvalda kompetensområden med erfarna specialistkonsulter som kännetecknar Avegas varumärke. Under senaste kvartalet har nya avtal tecknats med SBAB, SSAB, Green Cargo och Net Entertainment. Vi har även fått ökat förtroende hos många av våra befintliga kunder, exempelvis Sony Ericsson, Länsförsäkringar och Swedbank.
Marknaden för våra tjänster visar fortsatt positiv utveckling och beläggningssituationen är mer än tillfredsställande.
I enlighet med vår tillväxtstrategi fortsätter vi vår expansion inom utvalda kompetensområden och där efterfrågan är stark. Den mest närliggande satsningen är etablering av konsultverksamhet i Göteborg och därmed täcker Avega de tre storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg. Vi fortsätter att expandera enligt våra långsiktiga tillväxtmål och under kommande år förväntas en fortsatt god vinstökning.
Min övertygelse är att Avega kommer att kunna möta marknadens efterfrågan på specialistkonsulter samt fortsättningsvis leverera kvalitet, lönsamhet och tillväxt i nämnd ordning.

17 juni 2008

Jan Rosenholm
Verkställande direktör Avega AB

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Dokument & länkar