God tillväxt och ökad vinst i första kvartalet för Avega Group

Under det första kvartalet ökade Avega Groups omsättning med drygt 12 procent och uppgick till 117,3 MSEK jämfört med 104,5 MSEK under samma period 2014. Rörelsemarginalen under kvartalet uppgick till 9,4 procent i jämförelse med 8,3 procent för första kvartalet 2014. Året har inletts positivt med en fortsatt god kundefterfrågan kombinerat med ett mer effektivt Avega vilket under det första kvartalet resulterar i en god organisk tillväxt och ökad vinst. Effektiviseringarna i vår verksamhet leder till en smärre nedgång av totalt antal anställda under första kvartalet 2015.

Januari–mars 2015

• Omsättning 117,3 (104,5) MSEK

• Rörelseresultat/EBIT 11,1 (8,6) MSEK

• Rörelsemarginal 9,4 (8,3) procent

• Periodens resultat 8,0 (6,7) MSEK

• Periodens resultat per aktie 0,60 (0,46) SEK

• Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,7 (–13,6) MSEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Bergh, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00

Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Året har inletts positivt med en fortsatt god kundefterfrågan kombinerat med ett mer effektivt Avega Group.
Jonas Bergh, VD och koncernchef på Avega Group