Jonas Bergh slutar som VD och koncernchef i Avega Group

Jonas Bergh har varit verksam på Avega Group sedan 2007 och tillträdde som VD och koncernchef för ca ett år sedan. Jonas har framgångsrikt och med stort engagemang lett utvecklingen av Avegas affärsområde Business Solution fram till dess att han tog över som VD för bolaget. Under den period som Jonas har varit verksam som VD har bolagets lönsamhet utvecklats på ett mycket positivt sätt.

Samtidigt har det under hand blivit allt tydligare att det inom några områden finns skillnader i synsätt mellan Jonas och styrelsen. Det gäller bland annat olika synsätt på bolagets framtida strategiska utveckling och ledarskap.

Jonas och styrelsen är mot denna bakgrund överens om att han med omedelbar verkan lämnar VD-skapet och Avega Group.

Johan Ekesiöö, styrelseledamot i Avega Group och tidigare VD för IBM Sverige, tar över som tillförordnad VD och koncernchef till dess att en ny VD och koncernchef för Avega Group har rekryterats.

Sökprocessen efter en ny ordinarie VD har inletts av styrelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, Styrelseordförande Avega Group AB
Tel: 46 (0)70 940 90 01

Avega Group är ett konsultföretag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö och Göteborg. För mer information, besök www.avegagroup.se

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Dokument & länkar