Jonas Bergh utsedd till vice VD i Avega Group

Jonas Bergh, nuvarande affärsområdeschef för Business Solutions i Avega Group, har utsetts till vice VD. Därmed påbörjas en överlämningsperiod, där Jonas Bergh i början av 2015 kommer att överta ansvaret som VD för bolaget.

”Att ha byggt upp Avega till att bli ett av de ledande specialistföretagen på den svenska IT-konsultmarknaden har varit en spännande resa. Att Jonas nu tar ett än större ansvar för Avega Groups framtid ser jag som ett logiskt steg mot fortsatt lönsam tillväxt och utveckling av företaget. Under 2014 kommer jag att arbeta nära Jonas i hans roll som vice VD och tillse att han får de bästa förutsättningar för att ta över ansvaret som VD i början av 2015. Därefter kommer jag fortsatt att vara engagerad i Avega Group från ett styrelse- och ägarperspektiv”, säger Jan Rosenholm.

”Jag ser fram emot ett utökat ansvar som vice VD för Avega Group efter flera olika ledande befattningar inom företaget. Det har varit spännande och utvecklande att bidra i uppbyggnaden av Avega Group sedan 2007. Jag känner mig mycket engagerad och stimulerad av att få fortsätta utveckla företaget”, säger Jonas Bergh.

Jonas Bergh är idag Avega Groups affärsområdeschef för Business Solutions och har över 20 års erfarenhet av ledande positioner inom IT- och konsultbranschen. Jonas anställdes i koncernen 2007 och har på ett föredömligt sätt utvecklat sitt affärsområde. Jonas utses nu till vice VD och kommer att arbeta tillsammans med Jan Rosenholm till början av 2015 då Jonas tar över ansvaret som VD för Avega Group.


Denna information är sådan som Avega Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-03-24 kl. 09:00.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel. +46 (0)8 407 65 00

Anna Söderblom, styrelseordförande Avega Group AB
Tel: +46 (0)70 940 90 01


 Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo. För mer information, besök www.avegagroup.se

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se