Minskning av antalet röster i Avega Group AB

I samband med att en del av A-aktierna tillhörande huvudägaren till Avega Group, Rosek Invest, omvandlas till B-aktier minskar antalet röster i bolaget. Det totala antalet aktier i Avega Group är oförändrat.

På begäran av aktieägaren Rosek Invest AB har 1.812.500 stycken aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B. Omvandlingen registrerades hos Bolagsverket den 2 december 2014 och verkställdes hos Euroclear den 5 december 2014.

I och med omvandlingen minskade det antalet A-aktier i bolaget från 3.679.170 till 1.866.670 och ökade antalet B-aktier från 7.646.180 till 9.458.680 och det totala antalet röster i Avega Group AB minskade från 44.437.880 till 28.125.380. Totalt antal aktier är oförändrat 11.325.350 stycken.

Uppgifterna ovan lämnas i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument enligt vilka ett bolag som minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget skall offentliggöra uppgifter om ändringen den sista handelsdagen i den kalendermånad då minskningen har skett.

Stockholm den 30 december 2014, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, Styrelseordförande Avega Group AB
Tel: +46 (0)70 940 90 01

Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo. För mer information, besök www.avegagroup.se

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se