Nasdaq Stockholm har godkänt Avega Groups ansökan om avnotering med sista dag för handel den 3 januari 2018

Avega Group AB (publ) (”Avega” eller ”Bolaget”) har tidigare offentliggjort beslut, i anledning av att Tieto Sweden AB (”Tieto”), ett direkt helägt dotterbolag till Tieto Oyj, påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget och i enlighet med Tietos önskan, om att ansöka om avnotering av Avegas aktier från Nasdaq Stockholm.

Ansökan har nu godkänts. Sista dag för handel i Avegas aktier blir 2018-01-03.

Stockholm den 18 december 2017, Avega Group AB (publ.)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, Styrelseordförande Avega Group AB
Tel: 46 (0)70 940 90 01

Avega Group förbättrar företag, samhälle och människors liv genom digital transformation. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar