Tieto påkallar tvångsinlösen och Avega ansöker om avnotering samt utfärdar kallelse till extra bolagsstämma

Tieto Sweden AB (”Tieto”), ett direkt helägt dotterbolag till Tieto Oyj, offentliggjorde den 23 oktober 2017 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Avega Group AB (publ) (”Avega” eller ”Bolaget”).

Den 1 december 2017 meddelade Tieto att ägare representerandes cirka 91 procent av det totala antalet aktier i Avega hade accepterat uppköpserbjudandet och förklarade samtidigt erbjudandet ovillkorat.

Tieto har nu påkallat tvångsinlösen av resterade aktier i Avega. I anledning härav och i enlighet med Tietos önskan har styrelsen för Avega beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Avegas aktier kommer att meddelas efter det att Avega har erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.

På begäran av Tieto utfärdar styrelsen för Avega vidare kallelse till extra bolagsstämma den 9 januari 2018, för fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelse och styrelseordförande, fastställande av arvoden till styrelsen samt makulering av teckningsoptioner. Kallelsen offentliggörs separat.

Stockholm den 11 december 2017, Avega Group AB (publ.)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, Styrelseordförande Avega Group AB
Tel: 46 (0)70 940 90 01

Avega Group förbättrar företag, samhälle och människors liv genom digital transformation. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Media

Media

Dokument & länkar