Ägarspridning i Avensia AB

I syfte att öka antalet aktieägare i Avensia AB och därmed skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet, kommer Avensia i samarbete med Nordnet att genomföra ett erbjudande riktat till Nordnets kunder. Erbjudandet kommer inte att överstiga 2,5 miljoner Euro. Anmälningsperioden löper mellan 13-27 mars 2017.

Priset i erbjudandet kommer att fastställas till ett belopp motsvarande 90 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Avensia-aktien under perioden 13-27 mars 2017. Erbjudandet består av befintliga aktier som säljs av A5 Invest AB och Valid Asset Management i Skåne AB.

Teckning av aktier sker via Nordnet mellan den 13 mars till och med den 27 mars 2017. Du kan läsa mer om erbjudandet och teckna aktier på Nordnet.se.

Säljarna bedömer att priset i erbjudandet är marknadsmässigt och anser sammantaget att erbjudandet kommer att bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare, då fler aktieägare ger förutsättningar för bättre likviditet i aktien. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som enligt styrelsens bedömning innebär att det inte ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja erbjudandet. Det totala erbjudandet kommer, som framgår ovan, inte att överstiga 2,5 miljoner euro och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt.

För mer information, kontakta:

Per Wargéus, ordförande Avensia, 46 707-318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com

Robin Gustafsson, VD Avensia, 46 736-606082 eller e-post robin.gustafsson@avensia.com


Avensia AB är ett ledande expertföretag inom e-handel. Med ett team på över 100 personer implementerar vi prisvinnande e-handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar