Årsredovisning 2020 Avensia AB

Report this content

Avensia publicerar sin årsredovisning för 2020

Det här var ett år olikt alla andra och det medförde många oväntade utmaningar. För Avensia liksom många andra organisationer var det också ett år när det blev extra viktigt att vara ödmjuk och ta hand om människor lite extra.

Hela Avensias årsredovisning för 2020 finns som bifogat dokument i denna publicering.
 

Informationen är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-07 15:20 CET.

Robin Gustafsson
Tillförordnad VD
robin.gustafsson@avensia.com

Avensia är ett ledande kunskapsföretag inom digital modern handel, som hjälper B2C och B2Bkunder runt om i världen att bli mer konkurrenskraftiga genom en förstaklassens kundresa.Vårt uppdrag är att ge maximalt värde till våra kunder; att leverera innovativa och banbrytande digitala lösningar och genom att vara en långsiktig partner. Med en kombination av strategisk rådgivning och prisbelönta e-handelslösningar ger vi våra kunder förutsättningarna att bli bäst. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Umeå, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.com. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller www.mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar