Avensia: statusrapport med hänsyn till Corona

Report this content

Mot bakgrund av de ändrade förutsättningar som vi alla upplever sedan ett antal veckor tillbaka, väljer Avensia att idag lämna denna allmänna uppdatering.

Tillsammans står vi inför en extremt ovanlig situation. Den globala viruspandemin påverkar våra familjer, våra företag, vårt samhälle och vårt sätt att leva. Våra tankar går först och främst till alla som har påverkats av viruset, antingen direkt eller indirekt. Våra anställdas hälsa och säkerhet är viktig för oss och hittills har ingen Avensia-medarbetare konstaterats vara smittad av Covid-19.

I Sverige följer vi allmänt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de flesta av våra medarbetare arbetar sedan en tid hemma / på distans. Detta är ett arbetssätt som Avensia har stor erfarenhet av och som delvis präglade vårt arbetssätt redan innan Corona så vi ser inte att detta ska påverka våra möjligheter att fortsatt leverera värde till våra kunder i någon större omfattning. Vad gäller resor har vi begränsat dessa till ett minimum och bara de mest ”affärskritiska” resorna genomförs. 

Vad gäller våra internationella kontor, så följer dessa de lokala myndigheternas rekommendationer på samma vis som vi följer Folkhälsomyndigheten här i Sverige. 

Vidare - som expertbolag inom modern handel har vi naturligtvis många kunder som påverkas av de ändrade marknadsförutsättningarna. Dock – den absoluta majoriteten av våra kunder står på en stark ekonomisk bas och vi ser inte att vi har någon situation / relation just nu som vi inte gemensamt (med våra kunder) ska kunna hantera vad gäller betalningar.

Avensia lämnar inga prognoser men vi är som alla bolag beroende av befintliga och nya kunders vilja och förmåga att investera i våra produkter och tjänster, där den aktuella Coronasituationen sannolikt kommer att ha en påverkan. På medellång till längre sikt är det vår fasta övertygelse att de ändrade marknadsförutsättningar som kommer att bli resultatet av utbrottet av Corona talar för Avensia´s affärsmodell som ju fokuserar på att hjälpa kunder att anpassa sig till nya konsumtions- och beteendemönster.      

För mer information

Niklas Johnsson, CEO Avensia, niklas.johnsson@avensia.com

Anders Wehtje, CFO, 0702-44 21 33, anders.wehtje@avensia.com

Om Avensia

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom modern handel. Med ett team på över 200 personer implementerar vi prisvinnande digitala handelslösningar, baserade på spjutspetsteknik, till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller www.mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar