Avensia AB Delårsrapport januari-mars 2018

Nyckeltal januari-mars 2018

Nettoomsättning 58,1 (37,8) MKR, Rörelsemarginal 14,8 (10,2) %
Rörelseresultat 8,6 (3,9) MKR, Kassaflöde 5,5 (8,9) MKR
Resultat efter skatt 6,5 (2,9) MKR, Resultat per aktie 0,18 (0,08) SEK

  • Kvartalet bjöd på ett bra inflöde av nya uppdrag och en fortsatt tillväxt för Avensia. Under kvartalet växte nettoomsättningen med 54% till 58,1 MKR (37,8 MKR).
  • Rörelseresultatet i kvartal ett uppgick till 8,6 MKR (3,9 MKR) vilket gav en rörelsemarginal på 14,8% (10,2%). Det högre resultatet är en effekt av den fortsatta ökningen av vår omsättning samt en god beläggning av den egna organisationen.
  • Kassaflödet för kvartalet blev 5,5 MKR (8,9) eller 0,15 SEK (0,25) per aktie. Förra årets kassaflöde under kvartal ett var högt beroende på kalender- och skatteeffekter. Kvaliteten i utestående kundfordringar bedöms vara god.

VD:s kommentarer

- Avensia fortsätter utvecklingen från att vara ett renodlat expertföretag inom e-handel med teknikfokus till att bli en strategisk affärspartner. Erbjudandet idag omfattar alltifrån övergripande strategisk rådgivning till implementation av innovativa omnikanallösningar och löpande stöd och rådgivning i den dagliga exekveringen av modern digital handel.

- Avensia fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare. Under kvartalet har antalet medarbetare ökat från 141 till 154 och den höga rekryteringstakten fortsätter även in i kvartal två. Det möjliggör fortsatt kraftigt tillväxt men kommer också att innebära ökade kostnader för inskolning och utbildning framöver. Under kvartalet lanserades flera större e-handelslösningar för bl a Stenströms och Twilfit, den senare baserad på Avensia Storefront.

- Investeringarna i produktutveckling kommer att accelereras framöver och under maj månad tillsattes en nyinrättad tjänst som produktutvecklingschef. Avensia har under kvartalet öppnat kontor i USA (Chicago) och Norge (Oslo) och i april invigdes bolagets nya lokaler i Lund och Göteborg. Avtal har även tecknats för nytt kontor i Stockholm med inflyttning i augusti 2018.

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl 13:30 CET.

 För mer information, kontakta:

Niklas Johnsson, VD Avensia, +46 73-5505003 eller e-post niklas.johnsson@avensia.com

Per Wargéus, Styrelseordförande Avensia, +46 70-7318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom digital handel. Med ett team på över 150 personer implementerar vi prisvinnande digitala handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se.

Taggar:

Om oss

Avensia AB (publ) är Nordens ledande expertföretag inom digital handel. Vi levererar kompletta omnichannel-lösningar till företag med höga ambitioner och krav på sin verksamhet. Med erfarenhet från 100-tals stora e-handelsprojekt hjälper vi inte bara våra kunder med implementation av system utan även rådgivning och affärsutveckling. Sedan starten 1998 har vi målmedvetet byggt upp en spetskompetens i världsklass inom e-handelsområdet. Vår styrka ligger i att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål. Detta gör vi genom att implementera marknadsledande .NET-teknik inom e-handel, CMS, produktinformationshantering och personalisering. Våra kunder är Europabaserade och verksamma inom både B2C och B2B, i alla branscher från sport och mode till tillverkningsindustri. Vi har drygt 180 e-handelsexperter på våra kontor i Lund, Helsingborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu.http://www.avensia.com/

Prenumerera

Dokument & länkar