Avensia förvärvar den internationella retailexperten Insider Trends

Report this content

Avensia har idag förvärvat alla aktier i det brittiska bolaget Insider Trends (www.insider-trends.com ).

Insider Trends hjälper stora detaljhandlare och välkända varumärken med att skapa världsledande kundupplevelser i modern fysisk detaljhandel. Insider Trends levererar sina tjänster genom trendspaning, strategisk rådgivning, kartläggning och research.  Insider Trends har en bred internationell kundbas bestående av större detaljhandlare och välkända varumärkesleverantörer och omsatte senaste verksamhetsåret ca £250k.

Avensia ser Insider Trends erbjudande som ett bra komplement till nuvarande tjänsteportfölj:

”Avensia har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder med alla aspekter av digital handel. Nu kompletterar vi vår digitala erfarenhet med en djup kunskap om hur man skapar en framtidssäkrad unik kundupplevelse i fysisk butik. Genom att ha expertkunskap om hur man kan kombinera den fysiska och digitala världen, sk omnikanalhandel, kommer vi ta ytterligare ett steg till att bli en strategisk helhetsleverantör för våra kunder”, säger Niklas Johnsson, VD på Avensia.

Insider Trends grundare och Head of Trends Cate Trotter är idag en ofta anlitad föreläsare och futurist som genom sitt globala arbete fått stor internationell framgång.

”Jag träffade Avensia för tre år sedan i samband med ett uppdrag i Norge. Genom olika gemensamma uppdrag sedan dess har jag sett vilken slagkraftig kombination vi kan få till genom att kombinera Insider Trends erbjudande med Avensias djupa kunskap inom digitala affärer. Retail i framtiden kommer inte vara digital eller fysisk, den kommer innehålla det bästa från båda världar”, säger Cate Trotter.

I samband med förvärvet får Avensia även ett fotfäste på den brittiska marknaden. Insider Trends kommer fortsätta sin verksamhet under varumärket Insider Trends.

Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen i affären. Affären förväntas initialt ha en neutral effekt på vinst per aktie.

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2019 kl. 22:30 CET.

För ytterligare information kontakta

Niklas Johnsson, VD: niklas.johnsson@avensia.com Telefon: 073-550 5003

Avensia är ett ledande företag inom digital handel, som hjälper B2C och B2B-kunder att förverkliga sina ambitioner. Vårt uppdrag är att ge maximalt värde till våra kunder; att leverera innovativa och banbrytande digitala lösningar och genom att vara en långsiktig partner. Med en kombination av strategisk rådgivning och prisbelönta e-handelslösningar ger vi våra kunder förutsättningarna att bli bäst. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia
Storefront
. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN.  Läs mer  www.avensia.com. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel: +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se eller via www.mangold.se .

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar