Avensias huvudägare säljer ca 9% av sitt innehav till en småbolagsfond ägt av ett av de större pensionsbolagen

Per Wargéus, ordförande  i Avensia AB och bolagets enskilt största aktieägare, har avyttrat ca 455 000 aktier i Avensia.

Per Wargéus, ordförande  i Avensia AB och bolagets enskilt största aktieägare, har avyttrat ca 455 000 aktier i Avensia. Efter försäljningen, som motsvarar mindre än 9% av Per Wargéus innehav, äger Per via bolaget Valid Asset Management i Skåne AB 4 800 000 aktier i Avensia (13,5% av röster och kapital) och kvarstår således som bolagets enskilt största ägare.

"Vi har sedan en tid tillbaka sett ett ökat intresse från institutioner och fonder att komma in som ägare i Avensia. Bolaget ser positivt på detta - både på kort och lång sikt - och när frågan kom för en tid sedan fattade jag beslut att avyttra lite mindre än 9% av mitt innehav. Detta ändrar överhuvudtaget inte min syn på bolaget utan ser fram emot att fortsätta att ta ansvar som huvudägare och stödjer den strategiska inriktning som styrelse och ledning tagit fram”, säger Per Wargéus, Ordförande Avensia AB.

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl 10:00 CET.

 För mer information, kontakta:

Niklas Johnsson, VD Avensia, +46 73-5505003 eller e-post niklas.johnsson@avensia.com

Per Wargéus, Styrelseordförande Avensia, +46 70-7318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom digital handel. Med ett team på över 170 personer implementerar vi prisvinnande digitala handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller www.mangold.se.

Taggar:

Om oss

Avensia AB (publ) är Nordens ledande expertföretag inom digital handel. Vi levererar kompletta omnichannel-lösningar till företag med höga ambitioner och krav på sin verksamhet. Med erfarenhet från 100-tals stora e-handelsprojekt hjälper vi inte bara våra kunder med implementation av system utan även rådgivning och affärsutveckling. Sedan starten 1998 har vi målmedvetet byggt upp en spetskompetens i världsklass inom e-handelsområdet. Vår styrka ligger i att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål. Detta gör vi genom att implementera marknadsledande .NET-teknik inom e-handel, CMS, produktinformationshantering och personalisering. Våra kunder är Europabaserade och verksamma inom både B2C och B2B, i alla branscher från sport och mode till tillverkningsindustri. Vi har drygt 180 e-handelsexperter på våra kontor i Lund, Helsingborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu.http://www.avensia.com/

Prenumerera

Dokument & länkar