Byggtjeneste framtidssäkrar norska byggvarudatabasen tillsammans med Avensia

Norska Byggtjeneste, som är den ledande förmedlaren av produkt- och kunskapsbaserad information för byggsektorn i Norge, investerar stort i en helt ny digital infrastruktur för den norska databasen för byggvaror, NOBB. Detta för att kunna ligga i framkant av utvecklingen som byggbranschen just nu genomgår, och erbjuda relevanta tjänster för hantering av produktdata och information genom hela värdekedjan. Avensia kommer att ansvara för implementeringen av lösningen, som baseras på Riversands molnbaserade plattform för master data management (MDM). 

Byggtjenestes nya molnbaserade plattform skall säkerställa bred distribution och optimalt flöde av produktdata och information genom värdekedjan, och samtidigt förenkla överföring av data från leverantörer. Plattformen är komponentbaserad och därför mycket flexibel, konfigurerbar och skalbar, vilket öppnar helt nya möjligheter för integrationer och andra användningsområden. 

Den nya lösningen ger oss väldigt spännande möjligheter att tillfredsställa leverantörernas behov, optimera användandet av produktdata och integrera våra existerande tjänster i hela värdekedjan. Den digitala infrastrukturen ger oss även möjlighet att skapa helt nya tjänster, så den här investeringen ger oss unika fördelar, både på kort och lång sikt, säger Halvard Gavelstad, administrativ direktör på Byggtjeneste.

Avensia har tagit fram branschspecifika erbjudanden för informationshantering inom bl a byggsektorn vilket möjliggör att olika typer av aktörer hela tiden kan ha aktuell och relevant information och följa med i alla förändringar av standarder.  Avensias kunnande i kombination med färdiga kopplingar och funktioner för viktiga centrala branschdatabaser och standarder innebär att den tekniska startsträckan blir betydligt kortare.  

- Vi kommer att se ett helt nytt digitalt ekosystem växa fram inom den nordiska byggbranschen de närmaste åren. Det samarbete som vi nu har startat kommer att göra det ekonomiskt möjligt även för mindre aktörer att få tillgång till moderna och framtidssäkra lösningar för effektiva informationsflöden, datadrivet beslutsfattande och digital handel, säger Henrik Påhlsson, Director of Information Management på Avensia.  

Detta är bara början, säger Erik Kulterud, Avensias Country Director i Norge. Med Byggtjenestes unika branschkompetens och Avensias breda erfarenhet från leverantörssidan, kan vi tillsammans ge aktörerna i byggbranschen ett digitalt lyft och möjliggöra en mycket snabbare och mer effektiv hantering av produktdata i alla kanaler, genom hela värdekedjan.

För mer information, kontakta:

Niklas Johnsson, VD Avensia, +46 73-5505003 eller e-post niklas.johnsson@avensia.com 

Om Avensia

Avensia är ett ledande företag inom digital handel, som hjälper B2C och B2B-kunder att förverkliga sina ambitioner. Vårt uppdrag är att ge maximalt värde till våra kunder; att leverera innovativa och banbrytande digitala lösningar och genom att vara en långsiktig partner. Med en kombination av strategisk rådgivning och prisbelönta e-handelslösningar ger vi våra kunder förutsättningarna att bli bäst. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN.  Läs mer på www.avensia.com. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller www.mangold.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar