Delårsrapport Avensia AB april-juni 2017

Ökar tillväxt- och rekryteringstakten

Nyckeltal april-juni 2017

Nettoomsättning 41,4 (30,4) MKR, Rörelsemarginal 5,2 (9,5) %
Rörelseresultat 2,1 (2,9) MKR, Kassaflöde -5,9 (0,9) MKR
Resultat efter skatt 1,5 (2,5) MKR, Resultat per aktie 0,04 (0,07) SEK

Nyckeltal januari-juni 2017

Nettoomsättning 79,2 (60,5) MKR, Rörelsemarginal 7,6 (10,1) %
Rörelseresultat 6,0 (6,1) MKR, Kassaflöde 3,0 (1,9) MKR
Resultat efter skatt, 4,4 (5,0) MKR, Resultat per aktie 0,12 (0,14) SEK

Vd:s kommentarer

  • De senaste kvartalens goda försäljningsutfall ledde till ett fortsatt inflöde av uppdrag från både nya och befintliga kunder och efterfrågan är fortsatt god på våra tjänster och produkter. Under kvartalet växte nettoomsättningen med 36 % till 41,4 MKR. Tillväxttakten är den högsta för ett enskilt kvartal sedan Avensia renodlades 2015 och visar att vi har ett uppskattat erbjudande mot marknaden.
  • Vi är i en fas där vi prioriterar tillväxt för att fortsätta bygga vår marknadsposition. Vi har nettoanställt 21 medarbetare (+24 %) sedan årsskiftet och en viss ledtid föreligger alltid innan dessa är fullt sysselsatta. Vi har även haft en hög andel underkonsulter engagerade för att klara tillväxten. Som en konsekvens av detta sjönk rörelseresultatet med 26 % till 2,1 MKR i kvartalet. Minskade aktiveringar av utvecklingskostnader påverkar vidare jämförelsen negativt med 0,4 MKR.
  • Utdelning om 15 öre per aktie betalades till aktieägarna under perioden, totalt 5,3 MKR. Kassaflödet blev inklusive utdelningen -5,9 MKR, påverkat främst av ändringar i rörelsekapitalet.
  • Samarbetet mellan Episerver och Avensia Storefront har fördjupats och Episerver är sedan juli 2017 återförsäljare av produkten under namnet ”Episerver Commerce for Dynamics 365”. Detta betyder att Avensia Storefront i större utsträckning får tillgång till Episervers internationella marknadsförings- och försäljningsorganisation.
  • Avensias ramverk SCOPE har givit oss flera nya kunder på den svenska marknaden under kvartalet och är tillsammans med Avensia Storefront en drivande faktor bakom vår tillväxt inom helhetslösningar. Avensia Storefront har under kvartalet fått nya kunder i Sverige.

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juli 2017 kl 10:15 CET.

För mer information, kontakta:

Robin Gustafsson, vd Avensia, 46 736-606082 eller e-post robin.gustafsson@avensia.com

Per Wargéus, ordförande Avensia, 46 707-318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom e-handel. Med ett team på över 100 personer implementerar vi prisvinnande e-handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar