Delårsrapport InXL innovation AB (Publ) jan - mars 2015

Fortsatt stark tillväxt som renodlat expertbolag inom e-handel

Nyckeltal januari – mars 2015 (kvarvarande verksamhet)

Omsättning                 23,9 (18,2) MKR         Rörelsemarginal      7,0 (5,8) procent

Rörelseresultat           1,7 (1,1) MKR             Kassaflöde                5,4 (-0,5) MKR

Resultat efter skatt     1,7 (1,0) MKR             Vinst per aktie          0,05 (0,03) SEK

VDs KOMMENTARER

  • Under kvartalet avyttrades Mashie och Grade och koncernen består numera av e-handelssegmentet Avensia. Det innebär att årets och föregående års siffror i rapporten avser det kvarvarande segmentet dvs. exklusive Mashie och Grade. Kassaflödesinformationen inkluderar de sålda verksamheterna. Avensia fortsätter att hålla en hög tillväxttakt och jämfört med föregående års kvartal hamnar tillväxten på 38 procent. Utvecklingen av rörelseresultatet för koncernen är bra och landar för kvartalet på 1,7 MKR, även om koncernen har belastats med extra kostnader på ca 0,4 MKR i samband med försäljningen av dotterbolagen Grade och Mashie.
  • Under årets början bildades ett separat dotterbolag med syfte att där lägga rättigheter och utveckling av produkter för e-handelsmarknaden. Avensia Storefront är den första produkten som under kvartalet lanserades globalt vid Microsoft Convergence i Atlanta – en nyckelfärdig omnikanallösning som är utvecklad i samarbete med Microsoft och EPiServer. Med denna lösning är sortiment, kunder, order, lagerstatus och kampanjer tillgängliga i realtid över alla kanaler, styrda från ett enhetligt system. Lanseringen av Avensia Storefront för Microsoft Dynamics AX for Retail minskar time-to-market och investeringen avsevärt när man implementerar ett komplett handelssystem. Avensia Storefront har fått ett starkt mottagande och intresset för produkten växer för varje dag.
  • Under kvartalet genomförde InXL en ägarspridning, där syftet var att öka antalet aktieägare och skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien. Intresset var mycket stort och ägarspridningen övertecknades kraftigt. InXL har mer än dubblerat antalet aktieägare, då fler än 1400 nya aktieägare tecknade sig för erbjudandet. Totalt såldes 3 miljoner aktier och priset per aktie blev 6,10 kr.
  • Genom renodlingen av koncernen att fokusera på e-handel har vi som ambition att bygga Sveriges och norra Europas mest moderna och ledande expertbolag inom e-handel. Med den samlade förmågan i det nya InXL uppfattas vi som en relevant partner till ledande nationella och internationella handelskedjor, där vi kombinerar teknologins möjligheter med strategisk förståelse för kundens verksamhet. Idag ser vårt handlande över Internet helt annorlunda ut än för bara några år sedan. Det är bekvämt och enkelt att handla online och försäljning via webb och mobil slår ständigt nya rekord. Våra erfarenheter av att arbeta nära våra kunder ger oss en möjlighet att både inspirera, vägleda, utveckla och implementera attraktiva butiker på nätet. Vi är trygga i den position vi har tagit på marknaden och ser stora möjligheter att utvecklas vidare.

* * *

För mer information, kontakta:

Per Wargéus, VD InXl innovation AB, +46 707-318908 eller epost per.wargeus@inxl.se

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av två dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-handelslösningar och Force12 som erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 70 personer i Lund, Helsingborg, Stockholm och Köpenhamn. InXL innovation AB är noterat på First North Premier under namnet INXL. Läs mer på www.inxl.se. Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se

Prenumerera

Dokument & länkar