Delårsrapport InXL innovation AB (Publ) januari - juni 2014

Fortsatt stark tillväxt och ökad lönsamhet

Nyckeltal april – juni 2014

Omsättning                 29,2 (20,7) MKR         Rörelsemarginal      9,8 (8,1) procent

Rörelseresultat           2,9 (1,7) MKR             Kassaflöde                -0,3 (2,2) MKR

Resultat efter skatt     2,9 (1,6) MKR             Vinst per aktie          0,08 (0,05) SEK


Nyckeltal januari – juni 2014

Omsättning                 55,6 (36,7) MKR         Rörelsemarginal      9,7 (5,2) procent

Rörelseresultat           5,4 (1,9) MKR             Kassaflöde                4,8 (1,1) MKR

Resultat efter skatt     5,4 (1,8) MKR             Vinst per aktie          0,16 (0,05) SEK


VD:s KOMMENTARER

  • Koncernen har under första halvåret utvecklats väl, där både omsättning och resultat har förbättrats. Under andra kvartalet uppgick omsättningen för koncernen till 29,2 (20,7) MKR, vilket motsvarar en tillväxt på 41 %. Kvartalets resultat har förbättrats jämfört med föregående år till 2,9 (1,7) MKR, vilket motsvarar en ökning med 70 %. Även om kvartalet var lite utmanande med tre färre arbetsdagar jämfört med årets första kvartal, har vi levererat ett tillfredsställande resultat. Förbättringarna kommer av ökad försäljning, där vi sammantaget gör många affärer inom alla dotterbolag. Fler och fler uppdrag på den Nordiska marknaden och framförallt den Norska marknaden har gett oss högre timpriser. Vidare har debiteringsgraden ytterligare förbättrats och att andelen återkommande intäkter från licens-, support- och underhållsavtal ökat.

  • Våra positioner på marknaden med Avensia inom e-handel, Grade inom e-learning och Mashie inom kostdatasystem fortsätter att övertyga. Vi skapar djupare relationer med nyckelkunder, men även nya partner- och kundrelationer. Högst lönsamhet och tillväxt under kvartalet visar Avensia, men extra roligt är att Grade fortsätter att leverera positiva resultat. Vi fortsätter att följa vår strategi för ökad tillväxt genom att främst utveckla befintliga dotterbolag med produktutveckling och organisk tillväxt, men även genom geografisk expansion till nya marknader. På så sätt kan vi på ett bra sätt följa våra svenska kunder ut internationellt och etablera oss på ytterligare marknader.

  • Marknaden har fortsatt att utvecklas väl, orderingången är god, liksom pågående affärsdiskussioner om nya kontrakt och vi fortsätter vår strävan mot tillväxt och högre lönsamhet.

Prenumerera