FORTSATT TILLVÄXT OCH INVESTERINGAR FÖR FRAMTIDEN

  • Under andra kvartalet fortsatte Avensias tillväxt. Omsättningen ökade med 45% jämfört med föregående år till 60,0 MSEK (41,4).  För första halvåret var omsättningen 118,1 MSEK (79,2) vilket innebär en ökning med 49%. 

  • Rörelseresultatet i kvartal två uppgick till 2,5 MSEK (2,1) vilket gav en rörelsemarginal på 4,2% (5,2%). Den lägre rörelsemarginalen beror huvudsakligen på kostnader för inskolning och utbildning av det stora antalet nyrekryterad personal för att möjliggöra fortsatt tillväxt samt på ökade investeringar i produktutveckling. För första halvåret ökade rörelseresultatet med 85% till 11,1 MSEK (6,0) vilket innebar en rörelsemarginal på 9,4% (7,6%).

  • Kassaflödet för kvartalet blev -7,6 MSEK (-5,9). Den löpande verksamheten genererade under kvartalet ett positivt kassaflöde på 1,6 MSEK (0,2) men den utdelning om 0,18 SEK (0,15 SEK) per aktie som betalades till aktieägarna under perioden, totalt 6,4 MSEK (5,3), samt investeringar i det nya huvudkontoret i Lund på 2,8 MSEK påverkade kassaflödet negativt.  

Nyckeltal april-juni 2018

Nettoomsättning     60,0 (41,4) MSEK                Rörelsemarginal 4,2 (5,2) %
Rörelseresultat 2,5 (2,1) MSEK Kassaflöde                -7,6 (-5,9) MSEK
Resultat efter skatt 1,6 (1,5) MSEK Resultat per aktie 0,05 (0,04) SEK

Nyckeltal januari-juni 2018

Nettoomsättning     118,1 (79,2) MSEK                Rörelsemarginal 9,4 (7,6) %
Rörelseresultat 11,1 (6,0) MSEK Kassaflöde                -2,1 (3,0) MSEK
Resultat efter skatt 8,1 (4,4) MSEK Resultat per aktie 0,23 (0,12) SEK

VD:s kommentarer

  • Avensias utveckling mot att bli en strategisk affärspartner inom digital handel fortsätter och fler och fler av våra kunder efterfrågar både mer omfattande och mer långsiktiga tjänster; alltifrån övergripande strategisk rådgivning och implementation av innovativa omnikanal-lösningar till löpande stöd och rådgivning i den dagliga verksamheten.

  •  Vi är stolta över att våra kunder uppmärksammas och belönas för de projekt de genomför tillsammans med Avensia; NA-KD utsågs till ”Årets bästa e-handelssite” vid Episerver Awards i maj och Lyko utsågs till ”Årets bästa e-handel” vid Svensk Handels Retail Awards, också i maj. Både NA-KD:s och Lykos siter bygger på Avensias ramverk SCOPE, som bl a ger en blixtsnabb och friktionsfri användarupplevelse. Under kvartalet påbörjades det första kundprojektet med nästa generation av SCOPE som innehåller ytterligare avancerad funktionalitet och är ett av de första resultaten av den acceleration av investeringarna i produktutveckling som påbörjades i kvartal ett och även kommer att fortsätta framöver.

  •  Efterfrågan på våra produkter och tjänster är god. Under kvartalet fick Avensia nya kunder i Sverige, Norge, Storbritannien, Schweiz, Australien och USA. Avensia Storefront såldes till nya kunder i Storbritannien och USA och en global retailkund lanserade under kvartalet framgångsrikt sin nya, globala e-handelssite baserad på Avensia Storefront.

  •  Medarbetarna är Avensias viktigaste tillgång. Personal med expertkompetens och erfarenhet är en nyckelförutsättning för Avensias fortsatta framgång och tillväxt vilket betyder att investeringarna i inskolning och utbildning kommer att fortsätta. Under kvartalet ökade antalet medarbetare från 154 till 165. Under första halvåret anställdes 50 personer (varav alla ännu inte börjat). Personalomsättningen hittills i år är 6% vilket är ett kvitto på att Avensia fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare.

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juni 2018 kl 12:00 CET.

För mer information, kontakta:

Niklas Johnsson, VD Avensia, +46 73-5505003 eller e-post niklas.johnsson@avensia.com

Per Wargéus, Styrelseordförande Avensia, +46 70-7318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom digital handel. Med ett team på över 160 personer implementerar vi prisvinnande digitala handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.seMangold Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller www.mangold.se.  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar