Investerar för fortsatt tillväxt

Nyckeltal juli-september 2017

Nettoomsättning 36,1 (27,8) MKR, Rörelsemarginal neg (12,7) %
Rörelseresultat -0,5 (3,5) MKR, Kassaflöde 0,0 (2,1) MKR
Resultat efter skatt -0,6 (2,8) MKR, Resultat per aktie -0,02 (0,08) SEK

Nyckeltal januari-september 2017

Nettoomsättning 115,3 (88,3) MKR, Rörelsemarginal 4,8 (10,9) %
Rörelseresultat 5,5 (9,7) MKR, Kassaflöde 3,0 (4,0) MKR
Resultat efter skatt 3,8 (7,8) MKR, Resultat per aktie 0,11 (0,22) SEK

VD:s kommentarer

  • Efterfrågan är fortsatt god på Avensias tjänster och omsättningen under kvartalet växte med 30 procent till 36,1 MKR. Vårt erbjudande inom rådgivning, implementation och förvaltning har lett till flera nya kundprojekt, till exempel vidareutveckling av Nilson Groups omnikanalhandel där fysiska butiker, mobila appar och onlinebutik ska föras närmare varandra.
  • Som tidigare kommunicerats befinner vi oss i en fas där vi prioriterar organisk tillväxt för att bygga och fortsatt stärka vår marknadsposition. Under kvartalet har vi nettoanställt 23 personer i Sverige och ökat vårt team i Filippinerna med fyra personer. Detta innebär en kapacitetsökning på 23 % sedan den siste juni och 52 % sedan årsskiftet. Det är glädjande att vi lyckats locka så många duktiga nya medarbetare på en konkurrensutsatt marknad.
  • Rörelseresultatet sjönk under kvartalet till -0,5 MKR (3,5). Förändringen i resultatet berodde huvudsakligen på den snabba personaltillväxten. Avensia är ett specialistföretag och intaget av ny personal har förutom lägre initial debitering inneburit internutbildningsinsatser på 3 600 timmar under kvartalet. Kostnaden för förbrukningsinventarier (datorer m.m.) ökade till -1,4 MKR (-0,3).
  • Två nya lösningar med Avensia Storefront har under kvartalet driftsatts för Premier Designs i USA och Green Cross Health i Nya Zeeland. Kundkretsen i Sverige har utökats och samarbetet i Nordamerika med Episerver har inneburit utbildningar av deras internationella säljkår under perioden.

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober kl 12:15 CET.

För mer information, kontakta:

Robin Gustafsson, VD Avensia, 46 736-606082 eller e-post robin.gustafsson@avensia.com

Per Wargéus, ordförande Avensia, 46 707-318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom e-handel. Med ett team på över 100 personer implementerar vi prisvinnande e-handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn och Cebu. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se 

Taggar:

Om oss

Avensia AB (publ) är Nordens ledande expertföretag inom digital handel. Vi levererar kompletta omnichannel-lösningar till företag med höga ambitioner och krav på sin verksamhet. Med erfarenhet från 100-tals stora e-handelsprojekt hjälper vi inte bara våra kunder med implementation av system utan även rådgivning och affärsutveckling. Sedan starten 1998 har vi målmedvetet byggt upp en spetskompetens i världsklass inom e-handelsområdet. Vår styrka ligger i att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål. Detta gör vi genom att implementera marknadsledande .NET-teknik inom e-handel, CMS, produktinformationshantering och personalisering. Våra kunder är Europabaserade och verksamma inom både B2C och B2B, i alla branscher från sport och mode till tillverkningsindustri. Vi har drygt 180 e-handelsexperter på våra kontor i Lund, Helsingborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu.http://www.avensia.com/

Prenumerera

Dokument & länkar