• news.cision.com/
  • Avensia AB/
  • RÄTTELSE: Avensia släpper preliminära siffror för Q1 2020 (Rättelse avser avsaknad av MAR-hänvisning i tidigare utskick, den har nu lagts till nedan)

RÄTTELSE: Avensia släpper preliminära siffror för Q1 2020 (Rättelse avser avsaknad av MAR-hänvisning i tidigare utskick, den har nu lagts till nedan)

Report this content

Med anledning av den allmänna osäkerhet som råder på marknaden, relaterat till Covid-19, har styrelsen i Avensia beslutat att släppa preliminära siffror för bolagets verksamhet januari – mars 2020.  

Nyckeltal jan -mar 2020 

  • Omsättning 89,3 MSEK (Q1 2019 – 82,7 MSEK) 
  • Rörelseresultat 8,2 MSEK (12,2) 
  • Rörelsemarginal 9,2% (14,7) 
  • Kassaflöde 6,4 MSEK (-4,3) 
  • Antal anställda 236 (191) 
  • Tillgänglig likviditet 61,8 MSEK (45,4 

 

- Vi är under rådande förutsättningar nöjda med kvartal ett där vi växer omsättningen med 8% jämfört med förra året och levererar en rörelsemarginal på 9,2%. Den lägre marginalen jämfört med 2019 förklaras av att vi fortsätter att rekrytera kraftigt  antalet anställda har ökat med 24% jämfört med mars 2019Vi håller samtidigt i vår likviditet bra med ett kassaflöde på 6,4 MSEK (-4,3)Vi följer våra kundfordringar på daglig basis men upplever ingen förändring gällande betalningsförmåga hos våra kunder. För att skapa ytterligare finansiell styrka och flexibilitet har styrelsen beslutat att skjuta upp årets aktieutdelning, och vi har också dubblat vår checkkredit – till 20 MSEK – vilket gör att vi lämnar kvartal ett 2020 med en tillgänglig likviditet på 61,8 MSEK (45,4), säger Anders Wehtje, CFO för Avensia.    

- Ända sedan pandemin bröt ut har vårt fokus självklart legat på säkerheten och välbefinnandet för våra medarbetare, kunder och partnersDe flesta medarbetare jobbar hemifrån men det påverkar varken effektivitet eller det värde vi levererar till kund eftersom en distribuerad arbetsmiljö är något vi hade stor vana av redan långt innan Covid-19. Vår affär påverkas som alla andras av rådande situation, även om vi och vår bransch påverkas mindre jämfört med många andra. En del nya affärsmöjligheter och projekt försenas men samtidigt dyker nya möjligheter upp, så generellt ser vår situation bra ut och vfortsätter att rekrytera nyckelpersoner med fokus på att ytterligare stärka vår konkurrenssituation på längre sikt. Vår analys är att digitalisering och modern handel kommer att få ytterligare kraft av det som nu utspelar sig världen över, och när det ”nya normala” infinner sig vill vi kunna leverera ännu mer värde till ännu fler kunder. Mot den bakgrunden har flera av våra rekryteringar på senare tid även fokuserat på att väsentlig stärka marknad och försäljning, där vi ser att ett stort fokus kommer att ligga under den närmsta tiden, säger Niklas Johnsson, VD för Avensia.   

Bolagets fullständiga rapport för perioden januari – mars 2020 kommer att offentliggöras enligt tidigare kommunicerad plan 19 maj 2020.  

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 09:00 CEST

För mer information, kontakta:

Niklas Johnsson, VD Avensia, +46 73-5505003 eller e-post niklas.johnsson@avensia.com

Per Wargéus, Styrelseordförande Avensia, +46 70-7318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com

Prenumerera

Dokument & länkar