Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP17, beslutat på bolagstämma 2017-05-18, riktat till bolagets anställda, har idag 379.710 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 379.710 nyemitterade aktier i Avensia AB.

Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB till SEK 5.502.230,25 och antalet aktier till 36.681.534 vilket ger en utspädningseffekt på 1,0%.

Det totala antalet teckningsoptioner tillhörande ASP17 är 489.118 st och teckningsperioden sträcker sig från 1 mars 2020 till 30 juni 2020.

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt  lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 15:00 CET.

För ytterligare information kontakta;

CFO Anders Wehtje, anders.wehtje@avensia.com, telefon 0702-44 21 33

Om Avensia

Avensia är ett ledande företag inom digital handel, som hjälper B2C och B2B-kunder att förverkliga sina ambitioner. Vårt uppdrag är att ge maximalt värde till våra kunder; att leverera innovativa och banbrytande digitala lösningar och genom att vara en långsiktig partner. Med en kombination av strategisk rådgivning och prisbelönta e-handelslösningar ger vi våra kunder förutsättningarna att bli bäst. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia
Storefront
. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Göteborg, Umeå, Köpenhamn, Oslo, London, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN.  Läs mer  www.avensia.com. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel: +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se eller via www.mangold.se .

Om oss

Avensia AB (publ) är Nordens ledande expertföretag inom digital handel. Vi levererar kompletta omnichannel-lösningar till företag med höga ambitioner och krav på sin verksamhet. Med erfarenhet från 100-tals stora e-handelsprojekt hjälper vi inte bara våra kunder med implementation av system utan även rådgivning och affärsutveckling. Sedan starten 1998 har vi målmedvetet byggt upp en spetskompetens i världsklass inom e-handelsområdet. Vår styrka ligger i att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål. Detta gör vi genom att implementera marknadsledande .NET-teknik inom e-handel, CMS, produktinformationshantering och personalisering. Våra kunder är Europabaserade och verksamma inom både B2C och B2B, i alla branscher från sport och mode till tillverkningsindustri. Vi har drygt 180 e-handelsexperter på våra kontor i Lund, Helsingborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu.http://www.avensia.com/

Prenumerera

Dokument & länkar