Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP17, beslutat på bolagstämma 2017-05-18, riktat till bolagets anställda, har idag 74.818 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 74.818 nyemitterade aktier i Avensia AB.

Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB till SEK 5.516.512,95 och antalet aktier till 36.776.752 vilket ger en utspädningseffekt på 0,20%.

Det totala antalet teckningsoptioner tillhörande ASP17 var 489.118 st – varav totalt 474.928 st har tecknats - och teckningsperioden sträckte sig från 1 mars 2020 till 30 juni 2020.

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt  lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020 kl. 15:00 CET.

För ytterligare information kontakta;

VD Niklas Johnsson, niklas.johnsson@avensia.com, 073-550 50 03

Om Avensia

Om Avensia

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom modern handel. Med ett team på över 200 personer implementerar vi prisvinnande digitala handelslösningar, baserade på spjutspetsteknik, till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Umeå, Köpenhamn, Oslo, London, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller www.mangold.se.


Prenumerera

Dokument & länkar