AvestaPolarit Bokslutskommuniké 2002

AvestaPolarit Bokslutskommuniké 2002 Lönsamheten klart förbättrad under 2002 * Trots den svaga världsekonomin ökade efterfrågan på rostfritt stål under 2002 efter nedgången under 2001. Efterfrågan steg under första halvåret men följdes av en nedgång på marknaden efter sommaruppehållet, då det blev uppenbart att återhämtningen av världsekonomin skulle dröja. * Både nettoomsättningen och rörelseresultatet under verksamhetsåret steg jämfört med 2001 till följd av ökade priser och leveransvolymer. Nettoomsättningen för 2002 uppgick till 3 002 miljoner EUR (2 977 miljoner EUR), rörelseresultatet blev 232 miljoner EUR (141 miljoner EUR) och resultatet före extraordinära poster 219 miljoner EUR (131 miljoner EUR). * Vid slutet av december hade Outokumpu Oyj förvärvat över 99 % av AvestaPolarits aktier och företaget avregistrerades från Stockholmsbörsen. Aktierna kommer att avregistreras från Helsingforsbörsen så snart Outokumpu formellt övertagit äganderätten till samtliga aktier i AvestaPolarit. För närmare information, kontakta: Jouni Grönroos, Executive Vice President - Finance, +358 (0)9 5764 5510 eller +358 (0)40 504 5125 Hannele Öbrink, Manager - Investor Relations, +46 (0)8 613 4419 eller +46 (0)70 652 1032. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00320/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00320/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar