AvestaPolarit aktien avnoteras från Helsingforsbörsen efter att äganderätten till samtliga aktier övergått till Outokump

AvestaPolarit aktien avnoteras från Helsingforsbörsen efter att äganderätten till samtliga aktier övergått till Outokumpu Den av Centralhandelskammaren utnämnda skiljedomstolen har idag bekräftat att Outokumpu Oyj har rätt att lösa in utestående aktier i AvestaPolarit Oyj Abp (Minoritetsaktierna) samt att Outokumpu Oyj äger rätten att omgående få övertaga äganderätten till dessa aktier genom ställande av säkerhet för lösenprisets betalande. Outokumpu Oyj har idag ställt den säkerhet som godkänts av skiljedomstolen och har därmed i enlighet med aktiebolagslagens 14 kapitel 21§ erhållit äganderätten till Minoritetsaktierna. Outokumpu Oyj äger därmed samtliga aktier i AvestaPolarit Oyj Abp. Lösenpriset för de förvärvade minoritetsaktierna skall erläggs snarast efter det att Skiljedomstolens beslut i denna fråga i trätt i kraft. AvestaPolarit Oyj Abp lämnade den 7 november 2002 in en ansökan till Helsingforsbörsens noteringskommitté om avnotering av aktien. Helsingforsbörsens noteringskommitté har den 15 november 2002 godkänt AvestaPolarit Oyj Abp:s ansökan och avnotering kommer att ske genast efter det att Outokumpu Oyj erhållit äganderätten till minoritetsaktierna. Bolagets aktier skall således avnoteras från Helsingforsbörsen när Helsingforsbörsen erhållit meddelande om att äganderätten till Minoritetsaktierna övergått på Outokumpu Oyj. Kontaktpersoner för ytterligare information: Hannele Öbrink, Manager - Investor Relations Tel: 08 613 4419 eller 070 652 1032 e-mail: hannele.obrink@avestapolarit.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00340/wkr0002.pdf

Dokument & länkar