AvestaPolarit invigde världens största produktionsanläggning för rostfritt stål i Torneå

AvestaPolarit invigde världens största produktionsanläggning för rostfritt stål i Torneå Idag markeras slutet på ett treårigt expansionsprojekt för att mer än fördubbla ståltillverknings- och valsningskapaciteten av rostfritt stål på AvestaPolarits anläggning i Torneå. Projektet är det mest ambitiösa och största inom Outokumpu koncernen sedan bolaget började producera rostfritt stål i Torneå i mitten av 1970-talet. Projektet gör Torneåverket till världens största och mest moderna anläggning för rostfritt stål. Vid invigningsceremonin deltog cirka 700 gäster från hela världen. Finlands Riksdags talman Paavo Lipponen tryckte på knappen och startade den integrerade valsnings-, glödgnings- och betningslinjen. Välkomsttalet hölls av AvestaPolarits koncernchef Ossi Virolainen och huvudtalet av Outokumpus koncernchef Jyrki Juusela. Investeringen uppgår till cirka 1 miljard euro inklusive den ytterligare investeringen avseende ökningen av varmvalsningskapaciteten. Miljöinvesteringarna i projektet uppgår till 70 miljoner euro. Investeringarna i det nya stålverket, samt i varmvalsverket och kallvalsverket, ger möjlighet att erbjuda kunder ett bredare produktsortiment och öka försäljningen. Dessutom bidrar expansionen till en effektivare produktionsstruktur och logistik och ökar därmed AvestaPolarits konkurrenskraft. Det nya stålverket som kördes igång i augusti förra året kommer att öka smältkapaciteten med 1 miljon ton, upp till 1,65 miljoner ton årligen. Det nya kallvalsverket, kallad RAP-linjen (står för "rolling, annealing and pickling"), kommer att utöka koncernens kapacitet för färdiga produkter från nuvarande 550 000 ton till 1 200 000 ton, varav cirka 750 000 ton avser kallvalsat material och 450 000 ton vita varmband. RAP- linjen är en helt integrerad och automatiserad produktionsanläggning och Torneåverket kommer att kunna leverera en helt ny valsad produkt som är utmärkt för många tillämpningsområden t.ex. svetsade rör. Hela investeringen är klar när varmvalsningskapacitetsökningen till 1,7 miljoner ton är klar under det tredje kvartalet 2004. De största maskinleverantörerna är österrikiska VAI (smältning och stränggjutning), japanska Chugai Ro (glödgning och betning), italienska Danieli (RAP linjen) och tyska Siemens (elektriska installationer och automation för RAP-linjen) samt tyska SMS Demag, (expansionen av varmvalsverket. Byggprojektet krävde cirka 3 000 manår och som mest sysselsatte projektet cirka 1 500 personer. Samtidigt har uppskattningsvis 320 fasta arbetstillfällen skapats till orten, och indirekt beräknas projektet bidra med cirka 1 000 nya arbetstillfällen i trakten. Idag har AvestaPolarit cirka 2 300 anställda i Kemi-Torneå regionen. AvestaPolarit är en av världens största producenter av rostfritt stål med en omsättning om 3 miljarder euro år 2002 och en stålverkskapacitet, på 2,75 miljoner ton. AvestaPolarit kombinerar kostnadseffektiv produktion med ett brett produktsortiment och ett omfattande världsomspännande distributionsnät. AvestaPolarit inriktar sig helt på rostfritt stål, en bransch i stark tillväxt. Alltsedan bolaget bildades i januari 2001 har visionen varit att bli bäst på rostfritt - "Best in stainless". Idag ingår AvestaPolarit som största affärsområde i metall- och teknologikoncernen Outokumpu, som har över 21 000 anställda i mer än 40 länder och en omsättning som år 2002 uppgick till 5,6 miljarder euro. För ytterligare information ring: Niilo Suutala, President - AvestaPolarit Stainless Oy Tel: +358 (0)16 452 615 Seppo Koivuniemi, Vice president - AvestaPolarit Stainless Oy Tel: + 358 (0)16 452 422. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030506BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030506BIT00890/wkr0002.pdf

Dokument & länkar