AvestaPolarit upprustar Torneå smältverk nr 1

AvestaPolarit upprustar Torneå smältverk nr 1 AvestaPolarits Torneå stålverks första smältverk kommer att rustas upp efter att det nya smältverket tagits i bruk. Upprustningen är en del av vidareutvecklingsprogrammet för Torneå-verken och kommer att genomföras under 2004. Totalkostnaden för upprustningen beräknas uppgå till 55 miljoner euro. Utav detta är 19 miljoner euro relaterade till miljöskyddsåtgärder genom vilka smältverkets stoftutsläpp reduceras med mer än 100 miljoner ton per år. Detta motsvarar mer än 30 procent av totalutsläppen från stålverket. Kontaktpersoner för ytterligare information: VD Niilo Suutala:+358 (0)16 452 615 eller +358(0)40 734 1767 Direktör Mikko Korteniemi:+358 (0)16 452 773 or +358(0)40 734 4191 e-mail:niilo.suutala@avestapolarit.com eller mikko.korteniemi@avestapolarit.com AvestaPolarit Koncernledningen Linnoitustie 4 A, PL 270, FIN-02601 Esbo, Finland. Tel: +358 9 5764 5511, fax: +358 9 5764 5555 3669 Säte: Esbo, Företags-ID: 0823312-4 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00670/wkr0002.pdf

Dokument & länkar