AvestaPolarits stålverk i Torneå investerar över 100 miljoner euro under fem år i miljöåtgärder

AvestaPolarits stålverk i Torneå investerar över 100 miljoner euro under fem år i miljöåtgärder Miljöskyddsinvesteringarna i samband med expansionsprojektet för AvestaPolarits stålverk i Torneå under 2000-2004 överstiger 100 miljoner euro. I praktiken har ungefär var tionde euro av investeringen gått till miljöskydd, reducering av utsläpp och förbättring av materialhantering. Några av de största miljöinvesteringarna har varit utsugnings- och gasreningsanläggning för stofthaltig luft vid smältverket samt återvinningssystem för syror och vattenreningsanläggning för kallvalsverket. Stora investeringar har också gjorts för att sluta vattensystemen samt att öka återanvändningen av vatten. Produktionen fördubblas - utsläppen minskar I praktiken betyder miljöinvesteringarna vid Torneå-verken att samtidigt som stålproduktionen mer än fördubblas kommer utsläppen att minska jämfört med tidigare. Tack vare investeringarna har utsläppen till vatten redan minskat betydligt från 1990-talets slut och är nu klart under tillåtna gränsvärden. Till exempel har de största metallutsläppen till vatten, d.v.s. krom och nickel, från krom- och stålverket sjunkit med 60-80 procent från nivåerna för två till tre år sedan och är numera i snitt bara 2-3 kilo per dygn. Detta är en bråkdel av den till största delen naturliga belastningen av metallutsläpp inom samma område i Bottenviken. Exempelvis är tillförseln av dessa metaller till havet från Torne älv och Kemi älv mellan 15 och 30 gånger större. Fiskebeståndet invid Torneå- verken har konstaterats vara friskt och man bedriver även yrkesfiske i närheten av anläggningarna. Den nyligen beslutade upprustningen av det första smältverket som beräknas bli klart 2004 är till betydande del en miljöinvestering. Sammanlagt 19 miljoner euro kommer att investeras för att minimera stoft- och vattenutsläppen från smältverket. Därmed reduceras stoftutsläppen från Torneå-verken med över 30 procent från de nuvarande nivåerna. Världens effektivaste kallvalsningslinje RAP 5 som nu tas i bruk kommer att förbättra Torneå-verkens miljöprestanda och reducerar ytterligare de beräknade utsläppsmängderna per ton producerat stål. När alla utvecklings- och upprustningsprojekt är klara kommer Torneå-verken att vara världens enskilt största produktionsenhet för rostfritt stål. Dessa miljöinvesteringar är också de största som har gjorts vid utbyggandet av en enskild anläggning under Finlands industrihistoria. Kontaktpersoner för ytterligare information: Administrativ direktör +358 (0)16-452 628, +358 (0)400-581628 Risto Liisanantti Miljöchef Juha Ylimaunu +358 (0)16-452 450, +358 (0)40-5018856 Projektledare Seppo Koivuniemi +358 (0)16-452422, +358 (0)40-5712868 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00030/wkr0002.pdf

Dokument & länkar