Finansiell rapportering för AvestaPolarit år 2003

Report this content

Finansiell rapportering för AvestaPolarit år 2003 Styrelsen för AvestaPolarit Oyj Abp har beslutat att bolagets bokslutskommuniké publiceras enligt nedan: 17 februari, 2003 Bokslutskommuniké för år 2002 Publiceringen av eventuella ytterligare rapporter under 2003 kommer att vara beroende av den pågående processen för Outokumpu Oyj:s övertagande av hela aktiestocken i AvestaPolarit och aktiens avnotering. Beslut om dessa kommer att meddelas successivt under året. Kontaktpersoner för ytterligare information: Hannele Öbrink, Manager - Investor Relations Tel: 08 613 4419 eller 070 652 1032 e-mail: hannele.obrink@avestapolarit.com AvestaPolarit Koncernledningen Linnoitustie 4 A, PL 270, FIN-02601 Esbo, Finland. Tel: +358 9 5764 5511, fax: +358 9 5764 5555 3669 Säte: Esbo, Företags-ID: 0823312-4 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/03/20030103BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/03/20030103BIT00040/wkr0002.pdf

Dokument & länkar