• news.cision.com/
  • AVESTA POLARIT/
  • Outokumpus övertagande av AvestaPolarit leder till ändring i teckningstiden för av AvestaPolarits optionsrätter 2002

Outokumpus övertagande av AvestaPolarit leder till ändring i teckningstiden för av AvestaPolarits optionsrätter 2002

Report this content

Outokumpus övertagande av AvestaPolarit leder till ändring i teckningstiden för av AvestaPolarits optionsrätter 2002 Styrelsen för AvestaPolarit Oyj Abp har idag beslutat att innehavarna av AvestaPolarits 2002 optionsrätter skall ha rätt att teckna bolagets aktier under perioden 30 september - 25 oktober 2002 istället för den ursprungliga teckningstiden som löpte mellan 1 april 2004 - 30 april 2009. Denna förändring utlöstes genom Outokumpus erbjudande att lösa in samtliga aktier och optionsrätter i AvestaPolarit Oyj Abp i enlighet med Outokumpus prospekt av den 16 augusti 2002. Villkoren i AvestaPolarits 2002 optionsprogram föreskriver att i situationer som denna skall innehavarna av optionsrätterna ges en möjlighet att teckna aktier under den period som bolagets styrelse fastställer. Totalt 6.400.000 2002 optionsrätter märkta 2002A, 2002B och 2002C emitterades av AvestaPolarits bolagsstämma den 9 april 2002. Den 26 april utdelades sammanlagt 1.460.00 2002A optionsrätter till nyckelpersoner inom AvestaPolarit. Resterande 2002A optionsrätter och samtliga 2002B och 2002C optionsrätter överfördes till AvestaPolarit Stainless Oy, som är ett helägt dotterbolag till AvestaPolarit Oyj Abp, för att senare delas ut till nuvarande och kommande nyckelpersoner inom koncernen. Ovannämnda teckningsperiod avser endast de 1.460.000 optionsrätter som utdelats till nyckelpersoner. För ytterligare information kontakta: Katarina Lybeck, Senior VP - Corporate Communications Telefon: +46 8 613 3617 eller +358 40 503 0750 e-mail: katarina.lybeck@avestapolarit.com Hannele Öbrink, Manager - Investor Relations Telefon: +46 8 613 4419 eller +46 70 652 1032 e-mail: hannele.obrink@avestapolarit.com AvestaPolarit Koncernledningen Linnoitustie 4 A, PL 270, FIN-02601 Esbo, Finland. Tel: +358 9 5764 5511, fax: +358 9 5764 5555 Vasagatan 8-10, PO Box 16377, SE-103 27 Stockholm. Tel: +46 8 613 3600, fax: +46 8 613 3669 Säte: Esbo, Företags-ID: 0823312-4 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00900/wkr0002.pdf

Dokument & länkar