Pekka Erkkilä efterträder Ossi Virolainen i AvestaPolarits ledning

Pekka Erkkilä efterträder Ossi Virolainen i AvestaPolarits ledning AvestaPolarits koncernchef och VD Ossi Virolainen går i pension i slutet av maj 2003. Pekka Erkkilä, VD för AvestaPolarits Coil Products division, har utsetts att efterträda Ossi Virolainen som verkställande direktör för AvestaPolarit Oyj Abp från och med den 1 juni 2003. Han har även utnämnts till medlem av Outokumpus ledningsgrupp med omedelbar verkan från och med idag. Jyrki Juusela, koncernchef och verkställande direktör för Outokumpu samt ordförande i AvestaPolarits styrelse kommenterar: "Ossi Virolainen har personligen uttryckt sin önskan att utnyttja möjligheten att gå i pension ett år innan han fyller 60 år. Han har en lång och framgångsrik karriär bakom sig med mer än 35 år inom Outokumpu koncernen. De senaste 3-4 åren har varit exceptionellt utmanande, först tuffa förhandlingar för att komma fram till en lösning genom vilken AvestaPolarit skapades i januari 2001, därefter att lägga en stark grund för ett AvestaPolarit som är på god väg att nå det ursprungliga målet att bli bäst på rostfritt, "Best in stainless". Arbetet för att uppnå de ambitiösa tillväxtplanerna har varit obevekligt. AvestaPolarits framgång på börserna i såväl Helsingfors som Stockholm är i sig ett bevis för ett utmärkt utfört arbete, som Outokumpu nu kan stödja sig och bygga vidare på efter förvärvet av AvestaPolarit. Jag vill tacka Ossi för allt han gjort för bolaget och önskar honom all lycka i framtiden. Samtidigt är jag glad att vi hittat en välkvalificerad efterträdare internt i Pekka Erkkilä, som jag även välkomnar med i Outokumpus ledningsgrupp." Ossi Virolainen förklarar bakgrunden till sitt beslut: "Alla mina år inom Outokumpu koncernen och speciellt de senaste intensiva åren som VD för AvestaPolarit har varit ytterst givande och utmanande, men jag tycker att det nu är rätt tid för mig att lämna över rodret. Under våren 2003 kommer AvestaPolarits epok som ett börsbolag med största sannolikhet att vara avslutad. Efter att vi genomfört de stora investeringar och omstruktureringar som vi arbetat med, står AvestaPolarit inför en ny fas av stark tillväxt i sin verksamhet. Mina kolleger i ledningen har alla varit aktivt envolverade i strategiutvecklingen och är fullt kapabla att ta ansvar för verkställandet. Vi har ett starkt engagemang inom hela koncernen för AvestaPolarits visioner och mål, och därför är jag övertygad om att AvestaPolarit är väl rustad med allt som behövs för framgång." Civilingenjör Pekka Erkkilä, född 1958, har varit VD för AvestaPolarits Coil Products division från och med september 2001 och medlem i AvestaPolarits ledningsgrupp från och med bolagets grundande, ursprungligen som Executive Vice President - Business Development and Technology. Före bildandet av AvestaPolarit hade Pekka Erkkilä en gedigen karriär inom Outokumpu Steel i Torneå, där han arbetat sedan 1983 i olika ledande befattningar såväl inom den rostfria delen som ferrokrom delen av den integrerade verksamheten. Kontaktpersoner för ytterligare info: Katarina Lybeck, Executive Vice President - Human Resources and Communication Telefon: +358 9 5764 5505 eller +358 40 503 0750 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00350/wkr0002.pdf

Dokument & länkar