AvestaPolarit har 98,63 procent av aktierna i Avesta Sheffield

AvestaPolarit har 98,63 procent av aktierna i Avesta Sheffield AvestaPolarit Oyj Abp har informerats av D. Carnegie AB, som har ansvaret för byteserbjudandet angående samgåendet av Outokumpu Steel och Avesta Sheffield för att bilda AvestaPolarit, att efter förlängning av anmälnings-perioden till den 2 februari, 2001, motsvarar det totala antalet giltiga anmälningar som lämnats in av Avesta Sheffields aktieägare 155 831 185 aktier och 98,63% av det totala antalet aktier och röster i Avesta Sheffield. Styrelsen för AvestaPolarit har accepterat den nyteckning av aktier som gjorts under förlängningen av anmälningsperioden (22 januari 2001- 2 februari 2001) och beslutat, i enlighet med bemyndigande från extra bolagsstämma den 10 november 2000, att öka aktiekapitalet med 3 346 863,84 EUR till 188 428 839,84 EUR genom utgivande av 6 197 896 nya aktier, var och en med parivärde 0,54 EUR. Styrelsen för AvestaPolarit kommer inte att förlänga anmälningstiden utan har i stället beslutat påbörja inlösenförfarande i enlighet med aktiebolags-lagen för att inlösa de återstående aktier i Avesta Sheffield som ej deltagit i byteserbjudandet. För ytterligare information kontakta: Stockholm: Inga Lundberg, Manager - Investor & Media Relations Telefon: +46 8 613 4419 eller +46 70 656 5695 e-mail: inga.lundberg@avestapolarit.com Esbo: Karrie Kaitue, Executive VP - M&A and Legal Telefon: +358 9 421 2426 eller +358 40 501 5054 e-mail: karrie.kaitue@avestapolarit.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00660/bit0002.pdf

Dokument & länkar