Förändringar inom AvestaPolarits marknadsorganisation

Förändringar inom AvestaPolarits marknadsorganisation Barrie Cheetham, marknadsdirektör, kommer fr o m 2000-06-01 att gå i pension för att tillbringa mer tid med familjen i Storbritannien. Efter en rad högre befattningar inom British Steels marknads-organisation utnämndes Barrie Cheetham till marknadsdirektör för Avesta Sheffield i oktober 1997. I slutet av 1999 blev han ansvarig för strategifrågor och affärsplanering inom Avesta Sheffield AB. Han har i denna roll tillbringat större delen av det gångna året med att utveckla den gemensamma affärsplan som utgjorde grunden för samgåendet som ledde till bildandet av AvestaPolarit. Han tror starkt på målen bakom samgåendet och på koncernens framtida tillväxt. Barrie Cheetham kommer fram till pensioneringen att behålla ansvaret för marknadsfunktionen inom AvestaPolarit-koncernen samtidigt som han bedriver projektarbeten åt koncernchefen Ossi Virolainen. Ledningen och samtliga medarbetare inom AvestaPolarit önskar Barrie allt väl och tackar honom för hans insatser som bidragit till bildandet av AvestaPolarit. Jukka Jokinen kommer att vara ansvarig för marknadsfrågor inom Coil Products, samt för AvestaPolarits säljbolag och servicecentra världen runt. Han kommer i denna funktion att rapportera direkt till Stuart Pettifor, ansvarig för Coil Products. Ansvaret för marknadsfrågor inom de verksamheter som tillhör Special Products kommer att ligga hos respektive affärsenhetschef, som alla rapporterar till Antti Närhi, chef för Special Products. För ytterligare information kontakta Stockholm: Inga Lundberg, Manager - Investor Relations Telefon: +46 8 613 4419 eller +46 70 656 5695 e-mail: inga.lundberg@avestasheffield.com Esbo: Katarina Lybeck, Senior VP - Corporate Communications telefon: +358 (0)9 421 2431 eller +358 (0)40 503 0750 e-mail: katarina.lybeck@avestapolarit.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT01160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT01160/bit0002.pdf

Dokument & länkar