Sista dag för handel med aktier i Avesta Sheffield är 23 februari

Sista dag för handel med aktier i Avesta Sheffield är 23 februari Genom offentligt erbjudande har AvestaPolarit Oyj Abp förvärvat 98,63% av aktierna och rösterna i Avesta Sheffield AB (publ). Styrelsen för AvestaPolarit har beslutat påbörja inlösenförfarande i enlighet med aktiebolagslagen för att inlösa de återstående aktier i Avesta Sheffield som ej deltagit i byteserbjudandet. Styrelsen för Avesta Sheffield AB (publ) har därför begärt avnotering av Avesta Sheffield från OM Stockholmsbörsen. Sista dag för handel kommer att vara den 23 februari 2001. Med anledning av den nyteckning av aktier som gjorts under förlängningen av anmälningsperioden (22 januari 2001- 2 februari 2001) har aktiekapitalet ökat med 3 346 863,84 EUR till 188 428 839,84 EUR genom utgivande av 6 197 896 nya aktier, var och en med parivärde 0,54 EUR. Denna ökning har införts i finska handelsregistret. För ytterligare information kontakta: Stockholm: Inga Lundberg, Manager - Investor & Media Relations Telefon: +46 8 613 4419 eller +46 70 656 5695 e-mail: inga.lundberg@avestapolarit.com Esbo: Karri Kaitue, Executive VP - M&A and Legal Telefon: +358 9 421 2426 eller +358 40 501 5054 e-mail: karri.kaitue@avestapolarit.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT01020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT01020/bit0002.pdf

Dokument & länkar