Styrelseordföranden och finansiell rapportering för AvestaPolarit år 2001

Styrelseordföranden och finansiell rapportering för AvestaPolarit år 2001 Styrelsen för AvestaPolarit Oyj Abp hade idag sitt första styrelsemöte och valde Dr. Jyrki Juusela till ordförande och Tony Pedder till vice ordförande i styrelsen. Jyrki Juusela är koncernchef i Outokumpu Oyj och Tony Pedder är Executive Director i Corus Group plc. Styrelsen har också noterat att John L Rennocks har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot från den 31 januari 2001. Detta som en följd av John Rennocks beslut att från samma datum pensionera sig från Corus Group plc. Val av ny styrelseledamot sker i samband med ordinarie bolagsstämma i april. Styrelsen beslutade också om det nya bolagets rapporteringsdagar. AvestaPolarit publicerar finansiell information enligt följande: 22 februari 2001 Avesta Sheffield AB Bokslut 2000 AvestaPolarit Oyj Abp (Outokumpu Steel) Bokslut 2000 7 maj 2001 AvestaPolarit Oyj Abp Rapport första kvartalet 2001 2 augusti 2001AvestaPolarit Oyj Abp Rapport andra kvartalet 2001 31 oktober 2001 AvestaPolarit Oyj Abp Rapport tredje kvartalet 2001 Bolagsstämma för AvestaPolarit Oyj Abp kommer att hållas den 24 april 2001. För ytterligare information kontakta: Stockholm: Inga Lundberg, Manager - Investor & Media Relations telefon: +46 8 613 4419 eller +46 70 656 5695 e-mail: inga.lundberg@avestapolarit.com Esbo: Katarina Lybeck, Senior VP - Corporate Communications telefon: +358 9 421 2431 eller +358 40 503 0750 e-mail: katarina.lybeck@avestapolarit.,com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT01190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT01190/bit0002.pdf

Dokument & länkar