AvestaPolarits bolagstämma hålls den 23 april 2001

AvestaPolarits bolagstämma hålls den 23 april 2001 Ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i AvestaPolarit Oyj Abp kommer att äga rum på Outokumpus Oyj:s huvudkontor Rietomtevägen 7 B, FIN-00200 Esbo, Finland måndagen den 23 april 2001 klockan 15.00. Förutom ordinarie ärenden som anges i paragraf 14 i bolagsordningen upptar dagordningen styrelsens förslag till ändring av paragraf 10 och 13 i bolagsordningen, med följande innebörd: · Styrelseordföranden, verkställande direktören och verkställande direktörs suppleant får firmateckningsrätt, · Bolagsstämman sammankallas genom offentliggörande av kallelse minst sjutton (17) dagar före stämman (för närvarande 14 dagar före sista anmälningsdag), · Sista dag för anmälan till bolaget för deltagande i en bolagsstämma får inte vara mer än tio (10) dagar före stämman (för närvarande fem (5) dagar före stämman). Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning på 0,15 euro per aktie. Utdelningen betalas till de aktieägare som på avstämningsdagen den 26 april 2001 är registrerade i bolagets aktieägarregister som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab eller hos den svenska Värdepapperscentralen VPC. Styrelsen föreslår att utdelningen utbetalas i euro till aktieägare registrerade i Finlands Värdepapperscentral Ab och i svenska kronor till de som är registrerade hos den svenska Värdepapperscentralen VPC. Utbetalning av utdelning kommer att äga rum omkring den 9 maj 2001. Förslag till styrelsens sammansättning Aktieägare som företräder mer än 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de avser att föreslå stämman att nuvarande styrelse omväljs till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma och att Mr David Lloyd, Finance Director - Corus Group plc. väljs till ny styrelseledamot. För ytterligare information kontakta: Inga Lundberg, Investor Relations, tel. +46 (0)8 613 4419, +46 70 656 5695 e-mail: inga.lundberg@avestapolarit.com Matti Louhija, Senior Legal Counsel, tel. +358 (0)9 421 2468, +358 40 501 5056 e-mail: matti.louhija@avestapolarit.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00810/bit0001.pdf

Dokument & länkar