Finansiell rapportering för AvestaPolarit år 2002

Finansiell rapportering för AvestaPolarit år 2002 Styrelsen för AvestaPolarit Oyj Abp har beslutat om bolagets rapporteringsdatum för år 2002 enligt nedan: 13 februari, 2002 Bokslutskommuniké för år 2001 26 april, 2002 Rapport för första kvartalet 2002 25 juli, 2002 Rapport för andra kvartalet 2002 24 oktober, 2002 Rapport för tredje kvartalet 2002 Årsredovisningen för AvestaPolarit Oyj Abp kommer att publiceras under vecka 13, 2002. Bolagsstämma för AvestaPolarit Oyj Abp kommer att äga rum i Esbo, Finland tisdagen den 9 april, 2002. Onsdagen den 10 april 2002 kommer ett informationsmöte att hållas för de svenska aktieägarna i Stockholm, Sverige. Närmare information om dessa tillfällen kommer att publiceras i bolagets årsredovisning och genom ett pressmeddelande i anslutning till mötestillfällena. För ytterligare information kontakta: Hannele Öbrink, Manager - Investor Relations + 46 8 613 4419 or +46 70 652 10 32 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00290/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00290/bit0001.pdf

Dokument & länkar