Byte av verkställande direktör i Avida Finans AB (publ)

Report this content

Styrelsen i Avida Finans AB (publ) har beslutat att CFO och vice verkställande direktör Pehr Olofsson tar över som tillförordnad verkställande direktör i bolaget från och med den 3 mars 2021.

Nuvarande verkställande direktör, Tord Topsholm, kommer att avsluta sin anställning hos bolaget med omedelbar verkan.

Denna information är sådan information som Avida Finans AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 mars 2021 kl. 15:10 CET.

För ytterligare information kontakta:
Michael Grosche, Head of Communication and Investor Relations på Avida. E-post: michael.grosche@avida.se. Telefon +46 70 307 29 36.

Om Avida

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 har fokuserat på att erbjuda lån till privatpersoner och företag. Vi är för närvarande cirka 130 anställda, med huvudkontor i Stockholm och kontor i Oslo och Helsingfors. På Avida är vi inte som andra i vår bransch. Vi kommer alltid att anstränga oss lite extra för att hjälpa våra kunder att förverkliga sina planer och vi lovar att vi alltid ger våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar.

Avida står under tillsyn av Finansinspektionen. Som alla svenska banker och kreditmarknadsbolag omfattas vi också av statens insättningsgaranti.

Prenumerera

Dokument & länkar