Delårsrapport januari – september 2019 Avida Finans AB (publ)

Report this content

Avidas lånevolymer har fortsätt att växa under årets tredje kvartal, både inom Business Finance och Consumer Finance och Avida redovisade ett resultat före skatt på 37 Mkr vilket var en förbättring av 11 Mkr jämfört med förra kvartalet.

 • Låneportföljen växte med 647 mkr (+9 %) under kvartalet och har växt med 47 % hittills i år till 7 959 mkr.
   
 • Avidas rörelseintäkter ökade med 9 mkr (+7 %) under tredje kvartalet och är främst drivet av tillväxten inom Consumer Finance Sverige och Factoringportföljen i samtliga marknader.
   
 • Marginalerna fortsatte ner något under kvartalet vilket beror på att den norska Consumer Financeportföljen, vilken är den portfölj med högst marginal, minskat i relation till övriga portföljer. Marginalkompressionen inom Business Finance har bottnat ur och håller sig på samma nivå som kvartalet innan.
   
 • Avida introducerade euroinlåning under andra kvartalet i år och den uppgick vid tredje kvartalets slut till motsvarande 1 020 mkr. Inlåningen sker på löptider mellan 0-12 månader och har bidragit till att Avida bättre kan optimera bolagets finansieringskostnad.
   
 • Kostnaderna minskade med 11 mkr (-17 %) under kvartalet, vilket är främst drivet av lägre personalkostnader och lägre konsultkostnader.
   
 • Detta gör att resultat före kreditförluster ökar med 20 mkr (+30 %) under kvartalet.
   
 • Kreditförlusterna ökar med 7 mkr (+15 %) under kvartalet, vilket främst är drivet av den starka tillväxten inom Consumer Finance Sverige och Finland. Där står effekten av IFRS9 för majoriteten av redovisade kreditförluster. Den underliggande kreditkvaliteten är fortsatt god och håller sig väl inom Avidas förväntade förlustnivåer för kvartalet.
   
 • Kreditförlusterna inom Business Finance är under kvartalet fortsatt mycket låga.

Den fullständiga rapporten bifogas det här pressmeddelandet och finns också publicerad på www.avida.se.

Denna information är sådan information som Avida Finans AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019 kl. 14.00 CET. Börsen: Tickerkod AVF 001

För ytterligare information kontakta:
Tord Topsholm, CEO på Avida, Telefon: +46 72-402 44 35. E-post: tord.topsholm@avida.se
Pehr Olofsson, CFO på Avida, Telefon: + 46 72-402 44 94, E-post: pehr.olofsson@avida.se
Michael Grosche, head of communications and Investor relations, Telefon +46 70-307 29 36, E-post: michael.grosche@avida.se

 

Om Avida

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 har fokuserat på att erbjuda lån till privatpersoner och företag. Vi är för närvarande cirka 120 anställda, med huvudkontor i Stockholm och kontor i Oslo och Helsingfors. Vi har en hög tillväxttakt i vår verksamhet som inte kommer att mattas av framöver och vårt mål är att ha 10 miljarder kronor i total utlåning 2020. På Avida är vi inte som andra i vår bransch. Vi kommer alltid att anstränga oss lite extra för att hjälpa våra kunder att förverkliga sina planer och vi lovar att vi alltid ger våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar.

Avida står under tillsyn av Finansinspektionen och vår aktie är noterad på Oslobörsens NOTC-lista. Som alla svenska banker och kreditmarknadsbolag omfattas vi också av statens insättningsgaranti.