Extra bolagsstämma i Avida Holding AB (publ)

Report this content

Kallelse har utfärdats till extra bolagsstämma i Avida Holding AB (publ), org. nr. 556780-0593 för beslut om nyemission.

Bolagsstämman hålls 18 november 2019, kl. 16.00 på Avida Finans AB:s (publ) kontor, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm.

Kallelse, agenda och de handlingar som ska hållas tillgängliga inför bolagsstämman publiceras på bolagets webbplats www.avida.se.

För ytterligare information kontakta:
Tord Topsholm, CEO på Avida, Telefon: +46 72-402 44 35. E-post: tord.topsholm@avida.se
Pehr Olofsson, CFO på Avida, Telefon: + 46 72-402 44 94, E-post: pehr.olofsson@avida.se
Michael Grosche, head of communications and Investor relations, Telefon +46 70-307 29 36, E-post: michael.grosche@avida.se

 

Om Avida

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 har fokuserat på att erbjuda lån till privatpersoner och företag. Vi är för närvarande cirka 120 anställda, med huvudkontor i Stockholm och kontor i Oslo och Helsingfors. Vi har en hög tillväxttakt i vår verksamhet som inte kommer att mattas av framöver och vårt mål är att ha 10 miljarder kronor i total utlåning 2020. På Avida är vi inte som andra i vår bransch. Vi kommer alltid att anstränga oss lite extra för att hjälpa våra kunder att förverkliga sina planer och vi lovar att vi alltid ger våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar.

Avida står under tillsyn av Finansinspektionen och vår aktie är noterad på Oslobörsens NOTC-lista. Som alla svenska banker och kreditmarknadsbolag omfattas vi också av statens insättningsgaranti.

Prenumerera

Dokument & länkar