Riktad nyemission till KKR genomförs

28 juli 2020: Hänvisning görs till pressmeddelandet från Avida Holding AB (publ) (”Avida”) den 27 maj 2020 avseende beslutet om en villkorad riktad nyemission av 9 090 909 aktier i Avida till en emissionskurs om 26 NOK per aktie, innebärande en bruttolikvid om cirka 236 miljoner NOK, till: (i) Eckern Finans Holding AB, ett investeringsbolag kontrollerat av vissa fonder, kunder och konton förvaltade eller under rådgivande av KKR Credit Advisors (US) LLC; och (ii) FSK Eckern Finans Holding AB, ett investeringsbolag som kontrolleras av vissa fonder, kunder och konton förvaltade eller under rådgivande av FS/KKR Advisor, LLC, i enlighet med ett avtal om aktieteckning (den ”Riktade Nyemissionen”), samt efterföljande pressmeddelande den 8 juli 2020 avseende uppfyllande av villkoren för den Riktade Nyemissionen.   

Den Riktade Nyemissionen har idag genomförts.

Efter registrering av det nya aktiekapitalet hänförligt till den Riktade Nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Avida att uppgå till 70 576 359, med ett kvotvärde om vardera 0,10 SEK.

För ytterligare information kontakta:

Geir Langfeldt Olsen, styrelseordförande i Avida, Telefon: +34 637 496 224. E-mail: geir@andenesinvestments.com
Tord Topsholm, CEO på Avida, Telefon: +46 72-402 44 35. E-mail: tord.topsholm@avida.se


 

Om Avida

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 har fokuserat på att erbjuda lån till privatpersoner och företag. Vi är för närvarande cirka 115 anställda, med huvudkontor i Stockholm och kontor i Oslo och Helsingfors. Vi har en hög tillväxttakt i vår verksamhet som inte kommer att mattas av framöver och vårt mål är att ha 10 miljarder kronor i total utlåning 2020. På Avida är vi inte som andra i vår bransch. Vi kommer alltid att anstränga oss lite extra för att hjälpa våra kunder att förverkliga sina planer och vi lovar att vi alltid ger våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar.

Avida står under tillsyn av Finansinspektionen och vår aktie är noterad på Oslobörsens NOTC-lista. Som alla svenska banker och kreditmarknadsbolag omfattas vi också av statens insättningsgaranti.

Prenumerera

Dokument & länkar