Villkoren för den villkorade riktade nyemissionen till KKR uppfyllda; genomförande beräknas ske den 28 juli 2020

8 juli 2020: Hänvisning görs till pressmeddelandet från Avida Holding AB (publ) (”Avida”) den 27 maj 2020 avseende (a) beslutet om en villkorad riktad nyemission av 9 090 909 aktier i Avida till en emissionskurs om 26 NOK per aktie, innebärande en bruttolikvid om cirka 236 miljoner NOK, till: (i) Eckern Finans Holding AB, ett investeringsbolag kontrollerat av vissa fonder, kunder och konton (”KKR Funds”) förvaltade eller under rådgivande av KKR Credit Advisors (US) LLC (”KKR Bidco”); och (ii) FSK Eckern Finans Holding AB, ett investeringsbolag som kontrolleras av vissa fonder, kunder och konton (”FSK Funds”) förvaltade eller under rådgivande av FS/KKR Advisor, LLC (”FSK Bidco”, tillsammans med KKR Bidco, "KKR"), i enlighet med ett avtal om aktieteckning (den ”Riktade Nyemissionen”); och (b) det villkorade erbjudandet från KKR att förvärva aktier i Avida för 26 NOK per aktie (det ”Villkorade Erbjudandet”), samt efterföljande pressmeddelanden den 28 maj 2020 och den 11 juni 2020 avseende offentliggörande av, respektive utfall i, det Villkorade Erbjudandet.   Samtliga regulatoriska godkännanden och övriga tillträdesvillkor för den Riktade Nyemissionen har nu uppfyllts. Den Riktade Nyemissionen kommer därmed att genomföras omkring den 28 juli 2020. Efter den Riktade Nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Avida att uppgå till 70 576 359, med ett kvotvärde om vardera 0,10 SEK.

Det Villkorade Erbjudandet beräknas genomföras i nära anslutning till genomförandet av den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Geir Langfeldt Olsen, styrelseordförande i Avida, Telefon: +34 637 496 224. E-mail: geir@andenesinvestments.com

Tord Topsholm, CEO på Avida, Telefon: +46 72-402 44 35. E-mail: tord.topsholm@avida.se

 

Om Avida

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 har fokuserat på att erbjuda lån till privatpersoner och företag. Vi är för närvarande cirka 115 anställda, med huvudkontor i Stockholm och kontor i Oslo och Helsingfors. Vi har en hög tillväxttakt i vår verksamhet som inte kommer att mattas av framöver och vårt mål är att ha 10 miljarder kronor i total utlåning 2020. På Avida är vi inte som andra i vår bransch. Vi kommer alltid att anstränga oss lite extra för att hjälpa våra kunder att förverkliga sina planer och vi lovar att vi alltid ger våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar.

Avida står under tillsyn av Finansinspektionen och vår aktie är noterad på Oslobörsens NOTC-lista. Som alla svenska banker och kreditmarknadsbolag omfattas vi också av statens insättningsgaranti.

Prenumerera

Dokument & länkar