Europa tappar fart utan nya patentregler

Svenska företag stöder krav: Europa tappar fart utan nya patentregler Europas regler för patentansökningar skapar onödig kostnad och byråkrati. 75 procent av forskningsintensiva företag vill därför ha ett nytt EU-baserat patentsystem. Det framgår av en ny undersökning från konsultföretaget Awapatent. Översättningar av detaljerade patentansökningar och flera olikheter mellan nationella patentsystem genererar kostnader och onödig byråkrati. Det är enligt svenska och europeiska företag resultatet av att EU- länderna - trots mångåriga förhandlingar - inte lyckats komma överens om ett nytt gemensamt patentsystem. - Tänk tanken att varje delstat i USA hade sin egen patentmyndighet och sina egna regler. Alla skulle inse att det inte är ett effektivt och företagarvänligt system. Men i Europa klamrar vi oss fast vid just ett sådant system. Vår undersökning visar att företagen är mycket kritiska till politikernas oförmåga att komma överens i denna fråga, säger Stefan Hjelmqwist, marknadschef på Awapatent. Undersökningen omfattar 55 svenska och europeiska bioteknik- och telekomföretag. På frågan om ett så kallat EG-patent skulle vara bra eller dåligt för företaget svarar 75 procent att det är bra, 22 procent är osäkra och endast 3,6 procent anser att det är dåligt. Fördelarna med EU-kommissionens förslag om ett EG-patent anses vara lägre kostnader (64 procent), minskad administration (49 procent), ökad konkurrenskraft (28 procent) och kortare ansökningstider (22 procent). Fakta om EU-kommissionens förslag på patentsystem går att finna på vår hemsida www.awapatent.com/SE/press/EG-patent.html. För ytterligare information: Stefan Hjelmqwist, marknadschef, Awapatent AB Telefon: 040-98 51 60, mobil: 0708-86 87 97 E-post: stefan.hjelmqwist@awapatent.com Bilder och övrig pressinformation gällande Awapatent finns på: www.awapatent.se Awapatent AB är ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt (patentfrågor, design, varumärkesskydd), IT-juridik och biorätt. Kunder är bland andra svenska och utländska industriföretag. Awapatent har ca 250 anställda och omsatte 368 MSEK under 2001. Huvudkontoret ligger i Malmö. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00310/wkr0002.pdf

Om oss

Awapatent AB är ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt (patent-, design- och varumärkesskydd). Kunder är bland andra svenska och utländska industriföretag. Awapatent har ca 260 anställda och omsatte 368 MSEK under 2001. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Dokument & länkar