Svenska företag tror på succé för nytt EU-patent

Nytt patentsystem billigare än beräknat: Svenska företag tror på succé för nytt EU-patent 8 av 10 svenska företag tror på succé för nya EU-patentet. Det visar en färsk undersökning från Awapatent. De svenska företagen tror inte heller på tidigare larmrapporter om att systemet skulle bli för dyrt. Den tredje mars 2003 enades EU-länderna efter flera år av segslitna förhandlingar om att införa ett gemensamt system för patent. Språkfrågan - som varit det stora tvisteämnet - löstes genom att patentansökan ska skrivas på något av EU:s arbetsspråk (engelska, tyska eller franska) medan själva patentkraven (ca 10 procent av en patentansökan) fortfarande måste översättas till samtliga officiella språk. Kompromissen har kritiserats för att den inte tillräckligt motverkar höga kostnader för översättningar. - Vår undersökning visar att svenska företag i grunden är positiva till EU-patentet. Och när de får veta vad det kommer att kosta är 21 av 27 företag mycket positiva och endast tre företag hävdar att lösningen blir för dyr, säger Stefan Hjelmqwist, marknadschef på Awapatent. En förklaring till den kritik som riktats mot kompromissen kan vara att EU-kommissionen gått ut med missvisande information om vad det ska kosta att lämna in en patentansökan i det nya systemet. Nya beräkningar från Awapatent visar att EU-patentet kostnadsmässigt blir fullt konkurrenskraftigt med USA-patent: - Företag kommer att spara mellan 40-80 procent på EU-patentet jämfört med dagens europeiska patentsystem. Och i jämförelse med USA kommer EU- patentet att bli marginellt dyrare. I USA kostar det 14 400 euro att söka patent medan EU-patentet kommer att kosta 17 000 euro. Detta ska jämföras med dagens kostnad på ungefär 81 000 euro för samma område, konstaterar Stefan Hjelmqwist. För ytterligare information: Stefan Hjelmqwist, marknadschef, Awapatent AB Telefon: 040-98 51 60, mobil: 0708-86 87 97 E-post: stefan.hjelmqwist@awapatent.com Bilder och övrig pressinformation gällande Awapatent finns på: www.awapatent.se Awapatent AB är ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt (patentfrågor, design, varumärkesskydd), IT-juridik och biorätt. Kunder är bland andra svenska och utländska industriföretag. Awapatent har ca 250 anställda och omsatte 368 MSEK under 2001. Huvudkontoret ligger i Malmö. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030408BIT01080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030408BIT01080/wkr0002.pdf

Om oss

Awapatent AB är ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt (patent-, design- och varumärkesskydd). Kunder är bland andra svenska och utländska industriföretag. Awapatent har ca 260 anställda och omsatte 368 MSEK under 2001. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Dokument & länkar